Worldfavor publiceert vandaag het rapport The state of human rights due diligence in the supply chain’. Het rapport biedt inzichten in de manier waarop bedrijven in alle delen van de wereld omgaan met mensenrechten, de uitdagingen waar zij voor staan en wat hen motiveert om due diligence uit te voeren.

Worldfavor is een wereldwijd duurzaamheidsplatform dat bedrijven in staat stelt om duurzaamheidsinformatie te verzamelen, te beheren en te delen. Het platform verbindt organisaties in alle delen van de wereld om samen inzichten te kunnen halen uit hun eigen en elkaars duurzaamheids- en compliance-data.

Het rapport ‘The state of human rights due diligence in the supply chain’ is bedoeld om diepgaande inzichten te bieden in de manier waarop bedrijven en organisaties omgaan met mensenrechten binnen hun toevoerketen.

Het doet ons een genoegen om de staat van due diligence op het gebied van mensenrechten in kaart te brengen in een tijd waarin er op dit gebied enorm veel nationale en EU-wetten worden geïntroduceerd. We merken dat er onder onze klanten en binnen de samenleving sprake is van een groeiende belangstelling voor mensenrechten. Hoewel deze belangstelling de afgelopen jaren snel is gegroeid, is er nog een hoop werk te doen om ons gezamenlijke doel te bereiken: het waarborgen van de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers en het verbeteren van de omstandigheden van de meest kwetsbare personen binnen wereldwijde toevoerketens.” zegt Frida Emilsson, de medeoprichter en COO van Worldfavor.

De belangrijkste onderzoeksresultaten die in het rapport aan bod komen zijn:

  • 78% van alle organisatie hanteert een mensenrechtenbeleid.
  • 43% zegt dat beperkte middelen de belangrijkste uitdaging vormen voor het beheer van mensenrechten binnen hun toevoerketen.
  • 2 op de 5 hanteert geen due diligence-proces voor mensenrechten, terwijl dit wel onder de drempelvoorwaarden voor EU Groep 1-ondernemingen valt.
  • 56% vindt het moeilijk om informatie van hun leveranciers te verkrijgen.
  • 39% maakt voor het verzamelen en beheren van leveranciersgegevens gebruik van directe communicatiekanalen zoals e-mail.
  • 6 op de 10 heeft een persoon of team verantwoordelijk gesteld voor het waarborgen van een duurzame toevoerketen.
  • 39% zegt dat het naleven van de wet- en regelgeving hun belangrijkste beweegreden is om een due diligence-proces voor mensenrechten te hanteren.

De eerste en belangrijkste stap is het verwerven van inzicht in wat er zich binnen je toevoerketen afspeelt. Vanzelfsprekend beschikken bedrijven over beperkte middelen voor het uitvoeren van due diligence ten aanzien van mensenrechten. De onderzoeksbevindingen van dit rapport bevestigen dit. Er is nog altijd sprake van een kloof tussen de maatregelen die de Europese Unie voorschrijft en de maatregelen die bedrijven in de praktijk treffen. We hopen dat dit vraagstuk snel meer prioriteit zal krijgen en het doet ons goed dat Worldfavor bedrijven hiermee op weg kan helpen”, aldus Frida Emilsson.