Deze week stemde het Europees Parlement voor een wet die bedrijven verplicht onderzoek te doen naar misstanden in hun keten. Ze moeten laten weten hoe ze misstanden voorkomen, hoe ze ingrijpen als er sprake is van schade aan mens en milieu en ze moeten hierover verslag doen. Dat maakt van verantwoord ondernemen, verder dan het eigen hoofdkantoor of de eigen winkels, de norm.

Met deze wet, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), moeten grote bedrijven aantonen waar hun producten zijn gemaakt, onder welke omstandigheden en wat de risico’s van hun ketens zijn op mens en milieu. Dat geldt ook voor het verhandelen, verschepen en verpakken van de producten.

Tot nu toe konden corporates wegkomen met mooie beloftes over het verduurzamen van hun waardeketens, zonder daar harde bewijzen voor aan te leveren. Wegkijken is nu geen optie meer. Wanneer er onoplosbare misstanden zijn, is een bedrijf zelfs verplicht de handelsrelatie te verbreken.

Risico’s op het vlak van moderne slavernij, kinderarbeid, uitbuiting, verlies van biodiversiteit, luchtvervuiling of aantasting van natuurlijk erfgoed komen nu echt op de agenda van bestuurders, dat is een goede zaak.

CSDDD is de eerste wet die zo verstrekkend is en zal alle bedrijven beïnvloeden die bij de productieketens betrokken zijn, ook elders in de wereld. De kennis over risico’s en impact zal ook toenemen.

Leontien Hasselman-Plugge, co-CEO van ImpactBuying