Op de haven komen zo’n beetje alle lastige duurzaamheidsvraagstukken bij elkaar. Scheepvaart op stookolie, zwaar transport op diesel, internationale handelsketens, ontoereikende infrastructuur voor elektrificatie en waterstof, invloed op de leefomgeving en biodiversiteit met fijnstof en stikstof. Kortom, een concentratie van taaie vraagstukken met grote kansen.

De haven van Amsterdam wil voorloper zijn in de transitie naar een duurzame samenleving. En dat terwijl het de grootste benzinehaven ter wereld is en leverancier van de helft van alle kerosine voor Schiphol. Hoe pak je die transitie aan? Hoe krijg je de scheepvaart schoner? En wat moet je doen om de natuur in de haven terug te krijgen?

Glenn van der Burg sprak daarover tijdens Impact Radio met Linda van Waveren, Duurzaamheidsmanager Port of Amsterdam. Ook met Jan Fransen, Executive Director van de Green Award Foundation halverwege deze aflevering.