HyCC lanceert in samenwerking met Port of Amsterdam het project H2era voor de bouw van een groene waterstof fabriek van 500 megawatt in de haven. Daarmee wordt een grote stap gezet in de ontwikkeling van de waterstofeconomie in het Noordzeekanaalgebied om de industrie en mobiliteit te verduurzamen.

“De inzet van waterstof is cruciaal om emissies te reduceren uit industrieën zoals staal, chemie en luchtvaart” zegt Marcel Galjee, Managing Director HyCC. “Met project H2era kunnen we een belangrijk deel van de benodigde waterstof lokaal produceren en het fundament leggen voor een duurzame waterstofeconomie in de regio Amsterdam.”

Voornemen is dat HyCC de nieuwe fabriek in 2027 bedrijf zal nemen in de Amsterdamse haven. HyCC en Port of Amsterdam hebben hiervoor een eerste haalbaarheidsstudie afgerond. Het project wordt de komende maanden verder uitgewerkt tijdens de studiefase (pre-FEED).

H2era zal water splitsen in waterstof en zuurstof door middel van elektrolyse op basis van duurzame stroom. De fabriek zal worden aangesloten op wind op zee via het hoogspanningsnetwerk van TenneT, waarmee belasting van het lokale netwerk wordt voorkomen.

De waterstof zal onder andere worden gebruikt voor verduurzaming van bestaande industrieën in het Noordzeekanaalgebied en kan worden ingezet voor groene mobiliteit. Hiervoor lopen gesprekken met verschillende partijen. Ook kan de fabriek in de toekomst worden aangesloten op het landelijk waterstofnetwerk om uitwisseling tussen industriële clusters mogelijk te maken.

Dorine Bosman, Chief Investment Officer van Port of Amsterdam: “De 500 megawatt aan groene waterstofproductie is een enorme verrijking voor de waterstofeconomie. De Amsterdamse haven versterkt daarmee haar positie als koploper in de transitie naar een duurzame, circulaire economie.”

De verduurzaming van de industrie en mobiliteit in de regio vraagt om grote hoeveelheden groene waterstof, zoals voorzien in de Cluster Energie Strategie Noordzeekanaalgebied. Lokale waterstofproductie op basis van groene elektriciteit speelt daarmee een essentiële rol in de transitie. Op termijn zal in aanvulling hierop import van groene waterstof noodzakelijk zijn.

HyCC werkt ook al samen met Port of Amsterdam en Tata Steel aan project H2ermes, voor de realisatie van een 100 megawatt waterstoffabriek op het terrein van Tata Steel IJmuiden.