“Wij werken alleen voor klanten wanneer wij overtuigd zijn van hun ambities om ook maatschappelijke impact te maken,” zegt Harco Leertouwer, managing director Europe bij Acre. “Als we een bestuur van een onderneming moeten overtuigen van het belang van ESG* dan stappen we eruit,” zegt Leertouwer. “Dan zijn we voor deze klant niet de juiste club.”

Acre heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de evolutie van duurzaamheid in de afgelopen 20 jaar in Europa. Acre is een ‘purpose’ gedreven bedrijf voor werving en talentontwikkeling, op het gebied van op het gebied van duurzaamheid, ESG (Environmental, Social, Governance), duurzaam investeren, de energietransitie en klimaatverandering. Het bedrijf stelt door haar dienstverlening andere bedrijven en organisaties in staat om grote maatschappelijke impact te maken.

Dit interview is de eerste in een reeks gesprekken met directieleden over de maatschappelijke rol die hun onderneming speelt: over trends, duurzaamheid, de rol van shared value: de balans tussen aandeelhouderswaarde en maatschappelijke waarden.

Positieve kentering

De laatste decennia is er echt sprake van een kentering hoe bedrijven hun eigen rol in de maatschappij zien. Leertouwer: “Toen Acre opgericht werd in 2003, werkte ik nog voor een internationale hotelketen. Ik schreef toen voor mijn MBA een thesis over Corporate Social Responsibility (CSR) binnen de hotellerie. Destijds was je als hotel al een pionier als je een sticker in de badkamer hing over de milieu impact van het wassen van de handdoeken. De afgelopen jaren heeft een enorme positieve ontwikkeling gekend. Veel bedrijven stellen nu een Chief Sustainability Officer aan of bedrijven stellen de bonussen van boards mede-afhankelijk van het halen van bijvoorbeeld klimaatdoelstellingen,” aldus Leertouwer.

Primark of toch niet

Ondanks alle positieve ontwikkelingen is er nog een wereld te winnen. Acre gaat de uitdaging niet uit de weg. “Acre heeft als marktleider een zeer goede reputatie en klanten weten ons te vinden. We kunnen kieskeurig zijn en bijvoorbeeld tabaksfabrikanten of een bedrijf als Primark de deur wijzen. Dat doen wij niet, sterker nog, bij de laatste gaan we de uitdaging graag aan. Als zo’n bedrijf om hulp vraagt bij het verduurzamen, dan willen we daar graag onderdeel van zijn. Niet voor ‘greenwashen’ maar juist voor de echte impact. En daar gaat het om.”

Trends

“Van CSR naar begrippen als ESG en Corporate Responsibility and Sustainability (CRS). ESG is oorspronkelijk een term uit de financiële dienstverlening. De drie pijlers – Milieu, Maatschappij en Governance – kunnen elkaar goed versterken, maar kunnen ook afzonderlijk een rol spelen.

Het is gelukkig allang niet meer zo dat bedrijven ESG als een noodzakelijk kwaad en een kostenpost zien. Bij veel bedrijven is het kwartje gevallen over shared value. Juist door het incorporeren van maatschappelijke waarden en duurzaamheid in de kern van het bedrijf wordt de aandeelhouderswaarde vergroot. Ook aandeelhouders zijn zich meer en meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij spreken het bestuur van de onderneming aan wanneer het bedrijf schade berokkend aan de maatschappij. Geen bedrijf kan zich in de toekomst meer onttrekken aan het stellen van langetermijndoelstellingen die de Social Development Goals ondersteunen.

Daarnaast zijn er verschillende trends of thema’s die ik zie, als plastic, circulair, ethische handel, reporting, klimaat en natuurlijk diversiteit. 80% van de rollen die Acre vervult bevatten één of meerdere van deze thema’s.”

Mooiste voorbeelden

“Dat is wel lastig, er zijn zo veel prachtige voorbeelden van bedrijven te noemen. Bedrijven die trots kunnen zijn op de impact die ze maken, Tony Chocolonely, Fairphone en Signify. DSM is een organisatie die voortdurend innoveert en de vorige topman Feike Sijbesma gaf aan bij zijn vertrek dat het chemieconcern alleen nog geld kan verdienen als het duurzaam is. Maar ook startups als Pieter Pot en Picnic zijn enorm spannend. Bedrijven die opgezet zijn vanuit een duurzame gedachte zijn erg krachtig, maar je ziet ook mooie voorbeelden waarin het ook kan versterken als een bedrijf ziet welke impact het kan maken.”

Zelf is Acre ook goed bezig. Ze kunnen bewuste keuzes maken welke klanten ze echt kunnen helpen en aan de andere kant ondersteunen ze via hun Acre Foundation mooie doelen. Wederom echte impact.

Toekomst

“Ik ben hoopvol. Ik geloof dat wanneer we over 10 jaar terugkijken we zullen zien dat er een enorme positieve impact is gemaakt. Aan de ene kant is het rampzalig om te zien wat er met onze wereld gebeurt. Tegelijkertijd geloof ik dat de mens de kracht heeft om de noodzakelijke tegenmaatregelen te nemen die nodig zijn om het tij te keren.”

Namens The Young Digitals dank voor de inzichten. Mooi dat we gezamenlijk de boodschap over de kracht van shared value verder kunnen uitdragen.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van The Young Digitals