De Europese Commissie presenteert vandaag een wetsvoorstel om de wereldwijde ontbossing en natuurverwoesting aan te pakken. Deze wet stelt eisen aan producten zoals soja, hout en vlees, die op de Europese markt worden afgezet. “Het is heel belangrijk dat deze wet er komt, mede dankzij publieke druk ligt er nu eindelijk dit wetsvoorstel. Maar een wet vol gaten, waarbij veel natuurgebieden onbeschermd blijven, er onvoldoende oog is voor mensenrechtenschendingen en achterpoortjes openlaat voor destructieve industrieën is niet goed genoeg”, aldus Sigrid Deters, campagneleider Klimaat & Biodiversiteit bij Greenpeace Nederland.

Nederland staat in de top vijf van EU-landen met het grootste aandeel in wereldwijde ontbossing. Deters: “Consumenten zouden de garantie moeten hebben dat niets in hun winkelmandje hen medeplichtig maakt aan natuurvernietiging. Dit wetsvoorstel is een stap in de goede richting, maar onvolledig.”
Volgens Greenpeace moet het vandaag gepresenteerde wetsvoorstel verbeterd worden op ten minste vijf punten:

  1. Alle ecosystemen moeten direct beschermd worden door deze wet en niet enkel bossen.
  2. Internationale mensenrechten zijn onvoldoende verankerd.
  3. Alle grondstoffen en afgeleide producten met een groot risico op natuurverwoesting moeten meegenomen worden.
  4. Voor de producten uit alle landen moeten bedrijven dezelfde risicobeoordeling uitvoeren (due diligence- procedure).
  5. Financiële instellingen moeten verplicht worden om ervoor te zorgen dat zij de vernietiging van ecosystemen niet financieren.

Verantwoordelijkheid nemen

Door consumptie van producten, die afkomstig zijn van ontgonnen en verwoeste gronden, en door financiering van bedrijven die hiervan profiteren, draagt ​​Europa bij aan de vernietiging van bossen en andere ecosystemen, binnen en buiten haar grenzen. De EU is verantwoordelijk voor 17% van de tropische ontbossing die verband houdt met internationaal verhandelde goederen zoals vlees, palmolie of soja. Eerder riepen 1,2 miljoen mensen de EU op om met een sterke wet te komen die ecosystemen beschermd.
Nu het EU wetsvoorstel gepubliceerd is, is het aan demissionair Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om haar visie erop formuleren. Tweede Kamerleden kunnen invloed uitoefenen op de positie die Nederland in de EU gaat innemen.
In Europa gaan de onderhandelingen van start tussen de nationale ministers in de Raad, het Europees parlement en de Europese Commissie.

“Tijdens de recente Klimaattop deden regeringsleiders de belofte om ontbossing in 2030 te stoppen. Om deze beloftes enige geloofwaardigheid te geven, zullen EU-vertegenwoordigers en regeringsleiders het eens moeten worden over krachtige wetgeving om de gevolgen van de consumptie- en financiële sector te beteugelen”, aldus Sigrid Deters, campagneleider Klimaat & Biodiversiteit bij Greenpeace Nederland.