FrieslandCampina en Royal Agrifirm Group trekken samen op om een fysiek gescheiden aanvoerstroom van gegarandeerd ontbossingsvrije soja voor veevoer te realiseren. De beide coöperaties werken hierop samen omdat ze geloven dat dit sneller moet en kan. In de loop van 2022 moet deze ontbossingsvrije¹ soja voor veevoer beschikbaar zijn voor de leden-melkveehouders van FrieslandCampina die voer afnemen bij Agrifirm. Beide coöperaties zien graag de gehele veevoersector deze kant op bewegen, zodat alle melkveehouders de overstap kunnen maken met hun veevoer.

De vraag is er, maar meer ontbossingsvrij aanbod nodig

Hein Schumacher, CEO FrieslandCampina: “Verantwoord inkopen is een van de prioriteiten van ons duurzaamheidsprogramma ‘Nourishing a better planet’. Dit geldt ook voor de soja die onze leden inkopen. Sinds 2015 wordt daarom alleen RTRS²-gecertificeerde soja in het veevoer verwerkt. Een volgende stap is echter noodzakelijk en daar willen we onze leden graag bij helpen. Zij moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat hun duurzaam ingekochte soja ook ontbossingsvrij is. Daarom starten wij nu een pilot met landbouwcoöperatie en voerleverancier Agrifirm, zodat in 2022 ongeveer een derde van onze leden over kan stappen op gegarandeerd ontbossingsvrije soja. Samen met Agrifirm willen we echter de hele veevoersector uitdagen sneller, meer stappen hierop te zetten en waar mogelijk zullen we helpen dit te realiseren. Want als coöperaties weten we: samen bereik je meer dan alleen.”

Ruud Tijssens, Group Director Public & Cooperative Affairs bij Royal Agrifirm Group: “We willen eraan werken dat 100% van de soja die melkveehouders inkopen voor voer, gegarandeerd zonder ontbossing tot stand is gekomen. De maatschappelijke rekening voor sojaproductie mag niet bij de natuur, het klimaat of de boeren komen te liggen. Daarom worden de meerkosten van deze garantie doorberekend naar de markt, waarmee kostprijsstijging voor onze melkveehouders wordt voorkomen. We geloven dat het 100% ontbossingsvrij kan en gaan daarom een grootschalige proef aan.”

Dick Hordijk, CEO Royal Agrifirm Group: “Als Agrifirm werken we stap voor stap aan de voedselketen van morgen. Het bijdragen aan het oplossen van het ontbossingsvraagstuk hoort daarbij. Hiermee zetten we weer een stap in de goede richting.”

Soja in voer al RTRS-gecertificeerd

Het merendeel van het dagelijkse voer van de koeien van de bijna 17.000 leden-melkveehouders van FrieslandCampina komt van het eigen land of uit de buurt. Het bestaat voor het grootste deel uit gras en mais. Een klein gedeelte bestaat uit verschillende producten, zoals bieten, tarwe en resten uit de voedingsmiddelenindustrie, aangevuld met soja. FrieslandCampina-leden mogen sinds 2015 uitsluitend veevoer afnemen van veevoerbedrijven die gecertificeerd zijn volgens de GMP+ scope responsible dairy feed (duurzame “RTRS”-soja). Op dit moment komt ca. 99,5% van de soja in veevoer al van ontbossingsvrije bronnen. Ondanks deze certificering en de controle daarop, kan helaas niet voor 100% gegarandeerd worden dat de gevoerde soja volledig ontbossingsvrij is geproduceerd. Daarom heeft FrieslandCampina samen met Agrifirm het initiatief genomen om deze 100% ontbossingsvrije ‘stroom’ op gang te krijgen.

1) Het sojaschroot van Royal Agrifirm Group is ontbossingsvrij als de productie van het sojaschroot dat Agrifirm inkoopt na de sluitingsdatum van 31-12-2020 niet heeft bijgedragen aan ontbossing.