Coöperaties Agrifirm en FrieslandCampina zetten zich samen in voor een volledig gescheiden, ontbossings- en conversievrije sojaketen naar Europa. Agrifirm heeft het inkoopprotocol voor ontbossings- en conversievrije soja gepubliceerd, zodat deze informatie beschikbaar is voor andere partijen die de overstap willen maken naar gegarandeerd ontbossings- en conversievrije soja voor veevoer.

“Onze inzet is enerzijds om garanties te hebben dat de soja die we verwerken in veevoer volledig ontbossingsvrij is. Anderzijds willen we ook positieve invloed blijven uitoefenen in gebieden met een risico op ontbossing. We kiezen ervoor om ons niet terug te trekken uit gebieden met een hoog risico, maar in deze gebieden juist de vraag naar ontbossings- en conversievrije soja te stimuleren,” zegt Ruud Tijssens, Group Director Public & Cooperative Affairs bij Royal Agrifirm Goup. “De eerste levering van 12.822 ton gegarandeerde ontbossings- en conversievrije soja voor onze gezamenlijk pilot kwam bijvoorbeeld uit het hoog risico gebied, Mato Grosso in Brazilië.”

Het inkoopprotocol bevat een definitie van ontbossings- en conversievrije soja en een studie naar het risico op ontbossing en landconversie in Canada, de VS, Paraguay en de staten van Brazilië. Voor de gezamenlijke pilot met FrieslandCampina koopt Agrifirm soja in een of meerdere van deze landen en staten. Op basis van het risicoprofiel van het land of de staat worden aan de toeleveringsketen verschillende verificatie-eisen gevraagd. Leveranciers van soja uit de regio’s met een hoog risico op ontbossing en landconversie moeten aan uitgebreidere verificatie-eisen voldoen dan sojaleveranciers uit de regio’s met een laag risico op ontbossing en landconversie.

“Het is belangrijk dat we toewerken naar het gebruik van daadwerkelijk ontbossings- en conversievrije soja in de zuivelketen. Wat ons betreft wordt de inkoop van daadwerkelijke ontbossings- en conversievrije soja zo snel mogelijk de standaard. Het inkoopprotocol geeft duidelijke handvaten en de eerste ervaringen leren dat het mogelijk is om een ontbossings- en conversievrije sojaketen naar Europa op te zetten”, vervolgt Ruud Tijssens. “Sinds maart 2022 is door Agrifirm ruim 20.000 ton gegarandeerd ontbossingsvrije soja geleverd en in productie genomen voor de melkveehouders van FrieslandCampina.”

In het protocol wordt ook de rol van certificering beschreven. RTRS-certificering van de fysieke soja is een van de mogelijkheden om ontbossings- en conversievrije soja in te kopen, evenals de inkoop van fysieke soja volgens certificeringschema’s die voldoen aan de FEFAC Soy Sourcing Guidelines en het conversievrije criterium nr. 34. Voor alle fysieke soja die niet ingekocht is volgens een van deze schema’s, blijft Agrifirm RTRS Book & Claim-certificaten aankopen, om te voldoen aan alle sectorafspraken. Het protocol en deze aanpak is in het voorjaar van 2022 besproken met belangrijke stakeholders zoals NGO’s.

Het inkoopprotocol voor ontbossings- en conversievrije soja is van toepassing op de inkoop van alle soja door Agrifirm voor de pilot, sinds maart 2022. Agrifirm onderzoekt de mogelijkheden om alle geïmporteerde soja volgens het inkoopprotocol in te gaan kopen. FrieslandCampina en Agrifirm evalueren in aanloop naar maart 2023 de praktijkervaringen met het protocol én de feedback uit het stakeholderveld. In het voorjaar van 2023 wordt het protocol aangescherpt en opnieuw gepubliceerd.