De Indiase Tea Board en betrokken partners lanceren een nationale duurzaamheidscode voor ’s werelds grootste theemarkt. De code met de naam Trustea is onderdeel van een omvangrijk theeprogramma, met beoogde impact op de sociale, economische en ecologische omstandigheden in de Indiase thee-industrie. Het overgrote deel van de Indiase theeproductie wordt lokaal geconsumeerd. De steun van de Indiase overheid, de lokale theeproducenten en de twee grootste bedrijven op de Indiase theemarkt, Hindustan Unilever en Tata Global Beverages, is een forse steun in de rug voor de verduurzaming van de gehele Indiase theesector. IDH en Solidaridad speelden een cruciale rol in het bij elkaar brengen van alle partijen.
 
Het vijfjarige programma heeft tot doel om 500 miljoen kilo duurzame thee te verwerken in 600 aangesloten fabrieken en de leefomstandigheden van 500.000 thee arbeiders en 40.000 kleinschalige boeren te verbeteren. Dat betreft de helft van de lokale totale productie en markt. Door het toenemende aantal consumenten van thee wereldwijd, is de vraag naar duurzame en kwalitatief goede thee groot en zal de komende jaren verder groeien.
 
IDH en Solidaridad ontwikkelden deze nieuwe code met Hindustan Unilever, de Indiase Tea Board en diverse nationale branche organisaties voor theeproducenten. Hierdoor is een breed maatschappelijk draagvlak ontstaan. Op internationaal vlak zijn Ethical Tea Partnership  en Rainforest Alliance betrokken. Door de nauwe samenwerking met alle belanghebbenden kon een doorbraak worden gerealiseerd.
 
Joost Oorthuizen, Executive Director IDH: “ Door alle belanghebbenden, nationaal en internationaal, samen te brengen, konden we een duurzaamheidscode ontwikkelen die volledig is toegespitst op de Indiase markt. Hierdoor worden grote stappen voorwaarts geboekt in de gedragsverandering bij de hele thee-industrie. Daar komt bij dat Tata en Unilever, twee van de grootste theehandelaren in de wereld, in dit programma samenwerken. De verduurzaming van de hele thee-industrie zal hierdoor een enorme boost krijgen”.  
 
Voor het eerst in de geschiedenis ontwikkelden  IDH en Solidaridad op zo’n grote schaal een duurzaamheidsprogramma dat gericht is op een niet-Westerse markt. Het uitrollen van een duurzaamheidscode in India gaat gepaard met ondersteunende activiteiten zoals het trainen van kleinschalige boeren en het opzetten van agrarische service centra.
 
Solidaridad is ook de uitvoerende partner van dit programma. Directeur Nico Roozen: “De thee code voor India is een belangrijke doorbraak. Het is een sectorbrede aanpak in het directe belang van de producenten. Hierdoor breekt duurzaamheid door in de breedte van de markt. Politiek gesproken is het een kentering in de opstelling van niet-Westerse overheden. Duurzaamheid is lang gezien als een Westerse eis die handelsverstoring in de hand kan werken. Nu is het een nationale Indiase ambitie geworden, ook voor de lokale consumptie.”