Termen als MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), SROI (Social Return on Investment) MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) worden in het hedendaagse bedrijfsleven steeds herkenbaarder en belangrijker. Steeds meer (inter) nationale bedrijven integreren deze termen in hun totale beleid en vinden dat zij echt iets terug moeten doen voor de maatschappij.

Het delen van kennis, het investeren in bijvoorbeeld goede doelen, foundations, of met eigen personeel betrokken zijn bij maatschappelijke projecten zorgen ervoor dat de impact op bijvoorbeeld kwetsbare doelgroep in Rotterdam vergroot wordt. Door krachten te bundelen, kunnen we met z’n allen bepaalde doelgroepen verder helpen om actief te worden in de maatschappij.

Excelsior neemt deze maatschappelijke verantwoordelijkheid erg serieus. De club is maatschappelijk sterk verankerd in Rotterdam sinds Excelsior zeven jaar geleden begon met maatschappelijk beleid en de eigen foundation Stichting Excelsior4All. Wij gebruiken de merknaam van Excelsior om maatschappelijke problemen aan te pakken.

Denk bijvoorbeeld het structureel geven van voetbaltrainingen in de wijk. Minimaal 40 keer per jaar op een vast tijdstip op een vaste dag in de week, helemaal gratis! Waarom? Er zijn enorm veel kinderen in Rotterdam die te weinig en niet structureel sporten, met alle negatieve gevolgen van dien.

Ook zet Excelsior zich in voor werkloze vrouwen in achterstandsituaties. Veel van deze vrouwen hebben echt de potentie om structureel iets bij te dragen aan de maatschappij. Zij hebben echter een zetje nodig in de goede richting en een netwerk. Excelsior gebruikt hiervoor bijvoorbeeld het netwerk van de Excelsior Business Club, waarbij meer dan 300 bedrijven zijn aangesloten.

Daarnaast heeft Excelsior met haar foundation nog vele andere mooie, impactvolle programma’s op het gebied van educatie, leefbaarheid en gezondheid. In zeven jaar is Stichting Excelsior4All uitgegroeid tot een begrip in de stad en werkt een team van tien fulltimers aan het effectief helpen en ondersteunen van Rotterdammers!

Excelsior is dus met recht meer dan voetbal en meer dan een club. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door een goede samenwerking met een breed netwerk aan bedrijven, fondsen en de gemeente Rotterdam.

Excelsior4All wil in samenwerking met het bedrijfsleven en de stad Rotterdam de komende jaren nog meer impact gaan genereren. Het is belangrijk om kwetsbare Rotterdammers te helpen. Samenwerken is daarbij erg belangrijk en Excelsior kan met haar sterke merknaam echt het verschil gaan maken. Veel doelgroepen worden graag gelinkt aan de voetbalclub die uitkomt in de Eredivisie.

Excelsior gebruikt Engeland al voorbeeld. Daar wordt het voetbal heel anders en intenser beleefd. De voetbalclub is daar de lokale kerk, het buurthuis of zelfs tempel. Clubs in steden als Londen, Liverpool of Manchester zijn veel meer dan alleen een voetbalclub.

Het stadion wordt doordeweeks gebruikt voor ‘community programs’. Educatieprogramma’s, re-integratie projecten en vitaliteitsprogramma’s voor de doelgroep 0 tot en met 100 jaar. Jong en oud kan via de voetbalclub stappen voorwaarts maken in de maatschappij. Tottenham Hotspur heeft bijvoorbeeld een aantal gymdocenten fulltime in dienst om structureel extra sport (gymlessen) aan te bieden op basis en voortgezet onderwijsscholen omdat kinderen in deze krachtwijken structureel te weinig sporten.

Het Van Donge & De Roo Stadion van Excelsior, de Nsecure Lounge, het DHL Leercentrum en het speelveld worden gezien als WOW-omgeving, waardoor het topsportklimaat motiverend werkt om bepaalde doelgroepen te helpen.

Waarom zou Excelsior deze lokale maatschappelijke verantwoordelijkheid dus niet verder oppakken? Dit soort mooie voorbeelden uit Engeland passen bij een club als Excelsior. Dit is dan ook een ambities voor de lange termijn en een mooi toekomst perspectief om de kwetsbare doelgroepen in Rotterdam verder te ontwikkelen.

Niels Redert, directeur van Stichting Excelsior4All