Conscious, eco, sustainable. De duurzaamheidsclaims vliegen je om de oren. Onderzoeksbureau Motivaction en HPB starten in juli een grootschalig onderzoek naar het belang dat consumenten hechten aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de Maatschappelijke Impact Monitor wordt onderzocht in welke mate bedrijven in staat zijn om aan duurzame wensen van consumenten te voldoen. Resultaten worden in september bekendgemaakt en helpen bedrijven bij het maken van oprechte maatschappelijke impact.

Imago en merkvoorkeur

Met de Maatschappelijke Impact Monitor toont Motivaction al sinds 2009 de maatschappelijke impact van bedrijven in relatie tot de merkvoorkeur van consumenten. Daarmee is de Maatschappelijke Impact Monitor het langstlopende onderzoek in Nederland op dit gebied. Sinds 2022 trekken Motivaction en HPB | Het PR Bureau samen op in dit impactonderzoek.

Met het impactonderzoek krijgen bedrijven inzicht in:

  • Het belang dat consumenten hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Hoe merken scoren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • In welke mate specifieke projecten en campagnes bijdragen aan het maatschappelijke imago
  • Kansen om consumenten te helpen om duurzame voornemens om te zetten naar duurzaam gedrag

Jacqueline Bosselaar, oprichtster van HPB: “Het onderzoek toont hoe je vooruitgang kan boeken en hoe merken een diepere, betere verbinding met mensen kunnen aangaan. De inzichten vormen bouwstenen om écht relevant te worden en blijven in de levens van mensen. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat bedrijven met een oprechte maatschappelijke betekenis een hogere merkwaarde hebben en sneller groeien dan bedrijven die dat niet hebben.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het impactonderzoek laat de afgelopen jaren een duidelijke trend zien: goed doen voor mens, maatschappij en milieu vinden Nederlandse consumenten belangrijker dan ooit. En Nederlanders willen dat bedrijven hierin de leiding nemen. Meer dan de helft van de consumenten wil dat bedrijven laten zien hoe zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en transparant communiceren over hun doelstellingen.

Consumenten kijken ook kritisch naar zichzelf: 31% let er bij de aankoop van een product op of dit goed is voor mens, milieu en maatschappij. De afgelopen vijf jaar kozen consumenten in de categorieën vakanties, uitstapjes, mobiliteit, bankzaken en financiële producten en kleding bewust voor duurzamere alternatieven.

Gerard van der Werf, onderzoeker bij Motivaction: “De zorg voor mens, maatschappij en milieu is iets waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. Maar de een draagt daarvoor meer verantwoordelijkheid dan de ander. Er ligt een grote kans voor het bedrijfsleven om in te spelen op de vraag naar duurzame producten en diensten, met name doordat de behoefte naar duurzame producten en diensten groot is. De manier waarop dat gebeurt is echter cruciaal.”

Deelname aan onderzoek

Het online impact onderzoek vindt plaats onder ca. 1.750 respondenten uit het StemPunt-panel van Motivaction en is representatief voor Nederlanders van 18 tot 70 jaar wat betreft opleiding, leeftijd, geslacht, regio en waardenoriëntatie. Geïnteresseerde organisaties kunnen tot en met 31 mei bij HPB aangeven of ze dit jaar (tegen betaling) willen deelnemen aan het onderzoek. De resultaten zijn in september beschikbaar. Bedrijven kunnen zich tot en met 31 mei aanmelden voor de Maatschappelijke Impact Monitor via: www.hetprbureau.com/nl/mim-2023