Verantwoord gedrag op de werkvloer. Het effectief implementeren van bedrijfscodes en ethische programma’s

Auteur(s): Verkerk M.J., Leerssen F.M.L.
Publicatie: februari 2005
Prijs: € 17,50
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks bij de uitgever.

Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft tegenwoordig een gedragscode of een ethisch programma. Dat is mooi, maar daarmee is nog niets gezegd over de je ervoor dat de medewerkers van een bedrijf zich eigenaar voelen van een ethisch programma?

In Verantwoord gedrag op de werkvloer analyseren Maarten Verkerk en Frank Leerssen de verschillende problemen die bij het implementeren van gedragscodes en ethische programma’s kunnen optreden. Ook geven ze antwoord op de vraag welke organisatiestructuur, organisatiecultuur en stijl van leidinggeven nodig zijn om te komen tot verantwoord gedrag op de werkvloer. Ter illustratie wordt de implementatie van een gedragscode in een technische organisatie beschreven.

De sleutel tot verantwoord gedrag op de werkvloer blijkt gelegen te zijn in participatieve processen en structuren. Er bestaat een complexe dynamiek tussen de participatie van medewerkers, het vertrouwen dat medewerkers en management in elkaar hebben en de effectiviteit van een gedragscode of ethisch programma. Met behulp van de reeds bestaande literatuur over dit onderwerp en gesteund door bevindingen uit de praktijk formuleren Verkerk en Leerssen een strategie om te komen tot een optimale implementatie van gedragscodes en ethische programma’s.