Nieuwe Business Modellen

Auteur(s): Jan Jonker
Publicatie: november 2014
Prijs: € 39,50

Nieuwe Business Modellen (NBMs) is een denkboek en een werkboek. Een boek met een theoretisch deel met achtergronden en een praktijkdeel met voorbeelden, vragen en checklisten om direct aan de slag te kunnen. Het is bestemd voor mensen die vanuit drive en ambitie uitdagingen in de maatschappij zien waar ze iets mee willen doen. Mensen die bijvoorbeeld zelf hun energie willen organiseren, een collectieve supermarkt willen beginnen of een zorgcoöperatie opzetten en zo de wereld (een beetje) te veranderen, omdat ze vinden dat dat moet. Die mensen zijn de praktische veranderaars in deze maatschappij. Ze zijn nodig om een transitie vorm te geven naar een andere economie, een andere samenleving. Dit boek geeft heel praktisch aan hoe zij dat kunnen organiseren. Het boek is geschikt voor bestaande én nieuwe initiatieven, voor burgers én bedrijven. De nieuwe economie: dat zijn wij.