Einstein en de kunst van Duurzaam Leidinggeven

Auteur(s): Anne de Graaf, Klaas Kunst
Publicatie: oktober 2010
Prijs: Anne de Graaf, Klaas Kuns
Taal: Nederlands

Duurzaam leidinggeven wil zeggen dat medewerkers niet als human resources of human capital worden beschouwd, maar als human beings die energie in een organisatie stoppen. En om dat in goede banen te leiden moet het management er ook energie in stoppen, aldus de auteurs. Dit wordt in dit studieboek verder uitgewerkt in denksporen, vragen en opdrachten, verdeeld over ‘spiegels’ en ‘vensters’. Spiegels moeten de lezer uitnodigen tot reflectie, en vensters om anders tegen een onderwerp aan te kijken. Vragen en opdrachten zijn bedoeld om de lezer zelf de theorie naar de praktijk te laten vertalen. Uitgangspunt voor de communicatie (over energiebesteding) tussen medewerkers en leidinggevenden is de dramadriehoek, een begrip uit de Transactionele Analyse. De serie studieboeken over ‘Einstein en de kunst van…’ gaat over kwesties rond leidinggeven en in dit geval ook personeelsmanagment op mbo-niveau. De lezer kan zich in de reeks boeken vereenzelvigen met een geidealiseerde Einstein, die ook af en toe ter sprake komt in voorbeeldsituaties. Aanvullend materiaal is te zien via internet.