De winst van vrede. Multinationals in conflictgebieden

Auteur(s): Karolien Bais & M. Huijser
Publicatie: februari 2004
Prijs: € 11,90
Taal: Nederlands

Hoe kunnen ethisch opererende multinationals in conflictgebieden bijdragen aan stabiliteit en vrede? De auteurs interviewden managers in ‘moeilijke’ landen als Rwanda, Afghanistan en Birma over hun aanpak.

Twee zaken springen in het oog. Ten eerste staan multinationals in conflictgebieden voor dilemma’s waarin cultuurverschillen een grote rol spelen. Wie daaraan voorbijgaat is in het gunstigste geval ineffectief, en met een beetje pech zelf een bron van nieuwe conflicten. Ten tweede blijkt dat ethisch juiste besluiten niet onbetwistbaar leiden tot ethisch juiste resultaten.

Beide zaken zorgen voor grote spanningen tussen non-profitorganisaties en bedrijven, terwijl zij elkaar juist in conflictgebieden steeds vaker nodig hebben.

Toch tekent zich een nieuwe trend af waarin multinationals hun core business succesvol inzetten voor verbetering van bestuur, mensenrechten en welvaart.