De meerwaarde van Maatschappelijk Verantwoord Ketenmanagement

Auteur(s): Bart Vos, Gerdien Dijkstra, Klaas van den Berg
Publicatie: juni 2008
Prijs: € 28,50
Taal: Nederlands

Verantwoord ondernemen is ‘hot’. Verantwoord ketenbeheer neemt hierbinnen een prominente plaats in. Dit boek levert een bijdrage aan de discussie en uitvoering van deze thematiek. Concreet wordt dit gedaan door een overzicht te geven van issues in de context van maatschappelijk verantwoord ketenbeheer en worden er concrete voorbeelden aangereikt van instrumenten om de implementatie van verantwoorde ketenpraktijken te bevorderen.

Het verduurzamen van ketens zal zeker niet zonder slag of stoot van de grond komen. Om te illustreren dat dit wel degelijk haalbaar is, maakt dit boek veelvuldig gebruik van praktijkvoorbeelden.
De voorbeelden zijn primair bedoeld om de issues en instrumenten vanuit een praktijkperspectief te illustreren, zodanig dat dit voor andere organisaties een stimulans zal zijn.

Het boek zal ertoe bijdragen dat organisaties maatschappelijk verantwoord ketenbeheer positief gaan benaderen. Het niet als een verplichting zien maar veel meer als een kans waarmee zowel maatschappelijk als voor de eigen organisatie meerwaarde wordt gerealiseerd. Deze visie moet leiden tot de verandering ‘van moeten naar willen’.

De reeks Management in de samenleving behandelt uiteenlopende bedrijfsethische thema’s met als doel bestuurders en managers praktische ondersteuning te bieden. De reeks is ontstaan vanuit de strategische alliantie tussen het European Institute for Business Ethics, onderdeel van Nyenrode Business Universiteit, en de afdeling Sustainability Solutions van PricewaterhouseCoopers.

Niet meer verkrijgbaar!