Provincie Gelderland en Wageningen University & Research starten samen de Gelderse Aanpak Zonnevelden met Omgevingskwaliteit (GAZO). Wetenschappers van de universiteit  gaan een aantal gemeenten in Gelderland helpen bij het ontwerpen van zonnevelden die verschillende functies combineren en de omgevingskwaliteit verhogen.

Gedeputeerde Jan van der Meer:”  We hebben zonnevelden nodig die goed te combineren zijn met landbouw of natuurontwikkeling en het landschap. Waarbij ook rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van het hele gebied. Die ontwikkeling gaat nu nog niet vanzelf en niet snel genoeg. Daarom hebben we de wetenschap gevraagd om kennis en kunde beschikbaar te gaan stellen. Dat kan ook helpen om de energietransitie te versnellen

Meer goede voorbeelden nodig

In Gelderland zijn al enkele voorbeelden van zonnevelden met meervoudig ruimtegebruik. Een van de meest aansprekende is Zonnepark De Kwekerij in Hengelo. Er zijn meer goede voorbeelden nodig van projecten die gebruik maken van actuele kennis. Zodat zonnevelden meer zijn dan een eenzijdig ontwerp van grote rijen panelen. Met aandacht voor landschap en natuur, gebruik van kennis uit de omgeving en betrokkenheid van omwonenden. Ook is er weinig (praktijk) kennis over de effecten van zonnevelden op de bodemkwaliteit en biodiversiteit. Die kennis brengt WUR in.

Jan van der Meer: We zien een ‘gat’ tussen kennis die onder andere bij WUR beschikbaar is en de kennis bij partijen die in Gelderland zonnevelden realiseren. Daarnaast zien we bij de gemeenten dat ze zoeken naar een balans tussen regie voeren en de inrichting overlaten aan de marktpartijen. Dit project gaat helpen om die balans te vinden met 6 praktijkvoorbeelden.”

GAZO

Ruimte is schaars. Daarom wil de provincie in lijn met het kabinetsbeleid meervoudig ruimtegebruik stimuleren. Met GAZO werken provincie en WUR samen om 6 voorbeeldprojecten van start tot uitvoering te begeleiden. De ambitie is 6 innovatieve multifunctionele voorbeeld zonnevelden in Gelderland, bij voorkeur in elke RES-regio één. Bedoeld om samen met partners te leren (=ontdekken), te onderzoeken (=weten), te ontwikkelen (=doen), te evalueren (=terugkijken) en te communiceren (=laten zien). WUR gaat  dit kennistraject de komende vijf jaar ondersteunen met onderzoek en advisering. In het najaar van 2022 kunnen consortia hun project aanmelden. Wens is om uiteindelijk 6 aanmeldingen te selecteren die gebruik kunnen maken van de ondersteuning. Een ambitieuze gemeente, een zonproject in vroege planfase, participatie, meervoudig ruimtegebruik en aandacht voor omgevingskwaliteit zijn belangrijke selectiecriteria.