Zeeman heeft het MVO-jaarverslag over 2017 gepubliceerd. Bij Zeeman heet maatschappelijk verantwoord ondernemen gewoon: ‘Zuinig’.

Erik-Jan Mares (CEO): “Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt sinds de oprichting van Zeeman in 1967 al deel uit van onze manier van werken. In de begintijd noemden we dat alleen geen ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Bij Zeeman noemden we dat: zuinig. En zo noemen we dat nog steeds. Zuinig op mensen, materialen, milieu en maatschappij. En zuinig op onze leveranciers natuurlijk. Zuinig zijn we dus al 50 jaar. En we worden er steeds beter in. Omdat zuinig zijn ons en onze klanten veel oplevert. Niet alleen geld, maar ook perspectief op de lange termijn.”

Zeeman doet al jarenlang verslag van haar mvo-beleid, om te laten zien hoe elke dag wordt gewerkt aan goede en verantwoord geproduceerde kleding en textiel voor zoveel mogelijk mensen. In de verslaglegging gaat Zeeman ieder jaar een stap verder. In het voorgaande verslag, over 2016, deelde Zeeman voor het eerst welke dilemma’s er spelen. Ook in dit nieuwe verslag is daar aandacht voor.

De nieuwe stappen en mijlpalen in het mvo-verslag van 2017 zijn:

  • Zeeman gaat in het verslag voor het eerst concreet in op de belangrijkste bevindingen uit de audits die door een onafhankelijke partij zijn uitgevoerd
  • In 2017 werd Zeeman lid van het IMVO Convenant Duurzame kleding en textiel, met als resultaat een plan van aanpak en de publicatie van onze productielocaties
  • Van al het door Zeeman gebruikte katoen is inmiddels al 8,6% Better Cotton
  • Zeeman bevindt zich met een C-label in de kopgroep van het duurzaamheidslijst van Rank a Brand, en is volgens de Transparantiebenchmark ook in 2017 weer de meest transparante moderetailer.

Ook in 2018 zal Zeeman weer stappen nemen om ‘zuinig’ nadere invulling te geven en transparant te zijn over de dilemma’s die hiermee gepaard gaan.

Lees het MVO-jaarverslag van Zeeman