About You, YOOX Net-A-Porter en Zalando slaan de handen in elkaar en ondernemen actie om samen de CO2-uitstoot in hun productieketen en de gehele mode-industrie te verminderen. De drie online retailers lanceren een digitaal leerplatform om hun merkpartners te helpen bij het vaststellen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen om CO2-uitstoot te verminderen. Het platform vormt een cruciaal onderdeel binnen de bestaande klimaatdoelen van de retailers, die zelf al ambitieuze reductiedoelen hebben gesteld via het Science Based Targets-initiatief (SBTi).

Het op maat gemaakte programma is gratis beschikbaar voor partners aangesloten bij About You, YOOX Net-A-Porter en Zalando en is ontworpen om hen te informeren over de waarde van klimaatdoelstellingen. Het programma laat stap voor stap zien hoe het complexe traject van emissiemeting in zijn werk gaat, helpt bij het stellen van ambitieuze doelen die aansluiten bij de klimaatwetenschap en hoe deze ter goedkeuring voorgelegd worden aan het Science Based Targets-initiatief. Daarnaast biedt het leerplatform modemerken ook de gelegenheid om met elkaar en duurzaamheidsexperts in gesprek te gaan.

De drie online retailers zetten zich momenteel al in om hun eigen uitstoot aanzienlijk te verminderen. Echter, 70 tot 90 procent van de CO2-uitstoot in de mode-industrie is afkomstig van activiteiten uit de toeleveringsketen, zoals productie, voorbereiding en het verwerken van materialen. Het nieuwe initiatief dient daarom twee hoofddoelen: ten eerste, het opschalen van klimaatactie in de hele sector voor een bredere impact en het veranderen van het systeem; ten tweede, het initiatief draagt bij aan de vermindering van de eigen waardeketen (Scope 3)-emissies van About You, YOOX Net-A-Porter en Zalando.

“Het CO2-neutraal maken van toeleveringsketens in samenwerking met ketenpartners en nu ook onze concurrenten is een krachtige manier om de mode-industrie te veranderen. Wij streven ernaar dat 90 procent van onze aangesloten partners (gemeten naar CO2-emissies) tegen 2025 wetenschappelijk onderbouwde doelen heeft gesteld. Het nieuwe leerplatform is een belangrijk initiatief om dit ambitieuze doel te bereiken”, zegt David Schneider, Co-CEO bij Zalando.