Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd en het wordt steeds duidelijker dat de duurzame keuzes van bedrijven een belangrijke impact hebben, bijvoorbeeld op het milieu en het aankoopgedrag van klanten. Bij Maxeda DIY Group, het moederbedrijf van Brico en Praxis en de grootste doe-het-zelf retailer in de Benelux, maakt duurzaam ondernemen al jaren onderdeel uit van de strategie. Zo stelde Maxeda DIY Group in 2021 het doel om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen tegen 2030 (t.o.v. basisjaar 2020). Maxeda DIY Group wil echter nog grotere en snellere stappen zetten en heeft zichzelf daarom een nieuw doel gesteld. Tegen 2030 streeft het moederbedrijf ernaar de uitstoot met 42% te verminderen en zich toe te wijden aan de lange termijn doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om deze doelstellingen wetenschappelijk te valideren heeft Maxeda DIY Group zich aangesloten bij Science Based Target initiative (SBTi)*.

Meten CO2-uitstoot

Om meer inzicht te krijgen in de CO2-footprint en om te bepalen waar en hoeveel deze te reduceren, is, heeft Maxeda een nulmeting uitgevoerd voor het jaar 2020. De meting werd gerealiseerd op drie verschillende gebieden:

  1. Scope 1: dit omvat de directe CO2-uitstoot die voortkomt uit bronnen en activiteiten die eigendom zijn of worden beheerd door Maxeda. Bijvoorbeeld uitstoot van de energievoorziening van de winkels.
  2. Scope 2: dit betreft de indirecte CO2-uitstoot die ontstaat door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit en warmte/koeling.
  3. Scope 3: dit omvat alle CO2-uitstoot die samenhangt met de productieketen van Maxeda. Bijvoorbeeld uitstoot bij het produceren en transporteren van producten en uitstoot die ontstaat bij het gebruik van producten door klanten.

Maxeda heeft al aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verminderen van de CO2-uitstoot binnen de Scope 1 en Scope 2 gebieden. Uit de nulmeting blijkt echter dat de meeste uitstoot plaatsvindt in Scope 3 en hier ook de meeste winst te behalen valt. De uitdaging is daarom nu om de CO2-uitstoot in Scope 3 te reduceren. Dit wordt gerealiseerd door verschillende initiatieven in de gehele productieketen te ondernemen, zoals het opstellen van een duurzaam inkoopbeleid, samenwerking met de top 25 leveranciers om het assortiment (producten en verpakkingen) te verduurzamen en door wereldwijd samen te werken met andere grote DHZ retailers in de EDRA/GHIN Scope 3 Taskforce. De komende jaren zal Maxeda DIY Group hier via verschillende initiatieven nog meer op gaan inzetten.

Aanscherpen doelstelling

Maarten Ramp, Director Quality, Product Compliance & Environmental Social Governance bij Maxeda: “Als doe-het-zelf organisatie willen we met ons assortiment mensen inspireren en helpen om hun huis mooier te maken en te verduurzamen. Maar net zo van belang is de vraag hoe wij als organisatie een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot. De afgelopen jaren hebben wij al belangrijke stappen gezet om de eigen CO2-uitstoot te verminderen. Zo besparen we jaarlijks ruim 50.000 kg plastic door de aangepaste verpakkingen van eigen merkproducten en zetten we in op de continue verduurzaming van onze winkelpanden, onder andere door het installeren van zonnepanelen en warmtepompen.

Voor ons was het dan ook een logische stap om onze doelstelling te verhogen naar 42% reductie in 2030 en net-zero in 2050. Hiermee maken we het onszelf niet makkelijk, maar als Maxeda vinden we het erg belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu, de samenleving en onze organisatie.”

*Science Based Target initative (SBTi) is een wereldwijd initiatief dat organisaties ondersteunt bij het stellen van klimaatdoelen die wetenschappelijk zijn onderbouwd en in lijn zijn met de nieuwste klimaatwetenschap. SBTi helpt bedrijven en instellingen om effectieve maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde te beperken en bij te dragen aan wereldwijde inspanningen voor klimaatverandering.