De Europese consumententoezichthouders spreken de Duitse webwinkel Zalando aan op het gebruik van misleidende duurzaamheidsclaims. Zo gebruikte Zalando de term ‘duurzaamheid’ en visuele claims, zoals een blaadje om duurzaamheidsvoordelen aan te geven bij hun producten. Vanaf 15 april 2024 verdwijnen deze duurzaamheidsclaims van de website en zegt Zalando toe duidelijke en specifieke informatie te geven over de duurzaamheidsvoordelen van hun producten.

Tijdens haar eigen onderzoek naar duurzaamheidsclaims in de kledingbranche, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Duitse toezichthouder via een handhavingsverzoek gevraagd op te treden tegen het bedrijf. De bevindingen van de ACM zijn meegenomen in de gecoördineerde actie.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM: “Deze gezamenlijke actie met onze Europese collegatoezichthouders is belangrijk omdat misleiding van consumenten wordt voorkomen. Consumenten hebben hoge verwachtingen bij het gebruik van algemene claims als ‘duurzaam’. Bedrijven mogen zich niet groener voordoen dan ze zijn.”

Wat heeft Zalando toegezegd?

Zalando heeft het volgende toegezegd:

  • Het verwijderen van duurzaamheidsvlaggetjes op de gehele website.
  • Het verwijderen van alle misleidende visuele claims die naast producten werden gepresenteerd, zoals een blad of boom.
  • Het niet langer gebruiken van de term ‘duurzaamheid’ en andere onjuiste termen om een duurzaamheidsvoordeel aan te geven. Zalando zal duidelijke informatie geven over een specifiek voordeel, zoals het vermelden van een percentage aan gerecycled materiaal in een product.
  • Het verwijderen van de term ‘duurzaamheid’ en visuele claims in de zoekfilter. Consumenten kunnen voortaan producten filteren en selecteren op specifieke productkenmerken.
  • Het geven van duidelijke en specifieke informatie over de duurzaamheidsvoordelen van een product op de productpagina.
  • Wanneer Zalando duurzaamheidsclaims doet, gaan die over significante duurzaamheidsvoordelen.
  • Het vervangen van de algemene duurzaamheidspagina door 2 nieuwe webpagina’s: een met meer informatie over productstandaarden en een met informatie over Zalando’s duurzaamheidsstrategie.

De aanpassingen die volgen uit deze actie sluiten aan bij de Leidraad Duurzaamheidsclaims die de ACM in juni 2023 publiceerde. Duurzaamheidsclaims moeten duidelijk en specifiek zijn om consumenten niet te misleiden.

Vervolgstappen

Zalando zal een rapport opstellen waarin zij aangeeft hoe zij deze toezegging heeft geïmplementeerd. Op basis van dit rapport zullen de Europese toezichthouders beoordelen of Zalando voldoet en zo niet, naleving afdwingen door middel van formele handhaving.