Het Nederlandse Hunkemöller is verheugd aan te kunnen kondigen dat het zich heeft aangesloten bij het Science-Based Target Initiative (SBTi), waarmee het een grote stap voorwaarts zet in de strijd tegen klimaatverandering als onderdeel van Together Tomorrow reis. Door doelen te stellen voor de reductie van broeikasgassen in 2035, versterkt Hunkemöller haar toewijding aan het terugdringen van koolstofuitstoot door middel van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak.

“Onze reis naar duurzaamheid is al begonnen, met belangrijke stappen in het terugdringen van broeikasgassen in al onze activiteiten. Nu, als SBTi-leden, zijn we vastbesloten om onze inspanningen te versnellen, over onze hele waardeketen en producten, om een substantiële impact te maken en onze CO2-voetafdruk te verkleinen”, zegt Anke Fransen, Sustainability Manager bij Hunkemöller. “Laten we samen met onze stakeholders een schonere, gezondere wereld creëren en baanbrekend werk verrichten met innovatieve oplossingen voor een koolstofarme toekomst.”

Een duurzame transformatie

Wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen brengen bedrijven op één lijn met de doelstellingen van het Parijs Akkoord, met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C boven het pre-industriële niveau en de inspanningen voort te zetten om de opwarming te beperken tot 1,5°C. Het Science Based Target Initiative (SBTi) begeleidt bedrijven bij het aannemen van emissiereducties en netto-nuldoelstellingen op basis van klimaatwetenschap. “Terwijl we deze duurzame transformatie inzetten, omarmen we ESG-bewuste en verantwoorde bedrijfsmodellen die niet alleen ons bedrijf ten goede komen, maar ook onze belanghebbenden en de gemeenschappen waarin we actief zijn”, vervolgt Anke Fransen.

Hunkemöller zet zich in voor transparantie en zal ijverig gegevens verzamelen, tools ontwikkelen en emissies bijhouden, met als doel om in 2024 haar totale uitstoot bekend te maken. Vervolgens zal Hunkemöller reductiedoelstellingen voor 10 jaar opstellen voor alle drie de onderdelen van het GHG-protocol en deze uiterlijk in juli 2025 ter goedkeuring voorleggen aan SBTi.

Het stappenplan

  • Berekenen van de mondiale emissievoetafdruk, rekening houdend met gegevens uit alle landen waar Hunkemöller actief is, om basisregels vast te stellen voor de Scopes 1, 2 en 3 emissies.
  • In samenwerking met belanghebbenden een uitgebreide analyse van de waardeketen uitvoeren om belangrijke emissiebronnen te identificeren en de noodzakelijke acties te bepalen om deze te verminderen.
  • Met de begeleiding van SBTi ambitieuze doelen stellen om de uitstoot in de scopes 1, 2 en 3 te verminderen, ervoor zorgen dat de inspanningen in lijn zijn met de SBTi-richtlijnen en tegen 2035 moeten zijn bereikt.
  • Communicatie is essentieel! We houden onze interne en externe stakeholders jaarlijks op de hoogte van de doelen, de voortgang en de resultaten. Zo bevorderen we transparantie en verantwoording in de reis van Hunkemöller naar een duurzame toekomst.