Vandaag op Wereld Oceanen Dag publiceert de Marine Stewardship Council (MSC) een nieuw rapport over hoe effectief het beheer en de verbeteringen door MSC gecertificeerde visserijen zijn. Het rapport laat meetbare, positieve effecten in het beheer van onze oceanen zien. Het gaat om allerlei verbeteringen; van het verminderen van bijvangsten tot aan een beter wetenschappelijke begrip van het mariene milieu. 

Sinds 2010 is het volume van wereldwijde MSC gecertificeerde wilde visvangst bijna verdubbeld van 5% (4.541.358 ton) naar 9,4% (8.821.221 ton) in 2015. Verspreid over 33 landen zijn nu 281 visserijen onafhankelijk gecertificeerd tegen ’s werelds meest erkende en geloofwaardige standaard voor duurzame visserij.

Deze resultaten in het Global Impact Report van 2016 geven een kwantitatieve analyse van de voortgang van MSC gecertificeerde visserijen vanaf de start van het MSC-programma en laat de aanzienlijke verbeteringen zien van de afgelopen vijf jaar. 

“De MSC werd bijna 20 jaar geleden opgericht om het probleem van niet-duurzame visserij aan te pakken en visbestanden veilig te stellen voor de toekomst. Het laatste rapport toont het resultaat van het harde werken, de innovaties en investeringen van de visserijen om certificering te bereiken en te behouden. En het laat zien hoe het MSC-programma wereldwijd helpt de positieve verandering in het water te katalyseren”, zei Rupert Howes, Chief Executive van MSC. 

Verbeteringen in visserijen

Uit data van onafhankelijke certificeerders blijkt dat in de loop van hun certificering, 94% van de gecertificeerde visserijen gehouden zijn om ten minste één verbetering door te voeren. Hierdoor wordt de duurzaamheid van hun visserij vergroot. Eind 2015 hadden 281 visserijen 876 verbeteringen aangebracht, met nog veel meer die nu in ontwikkeling zijn.

Het rapport beschrijft een case studie waar de vooruitgang in de technologie, onderzoek en management slimmer en selectiever vissen in de zuidelijke Indische Oceaan mogelijk heeft gemaakt. De maatregelen die de gecertificeerde Kerguelen toothfish visserij doorvoerde zorgden ervoor dat het aantal per ongeluk bijgevangen zeevogels drastisch is verminderd, met nog slechts drie meldingen sterfgevallen van grijze stormvogels.

“Van het verbeteren van de vangst strategieën tot maatregelen om de effecten op andere soorten te verminderen, MSC gecertificeerde visserijen ontwikkelen op wetenschap gebaseerde innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van duurzaam beheer. Het rapport laat zien hoe hun streven naar duurzaamheid een echt en blijvend verschil maakt voor de gezondheid van de visbestanden en de mariene ecosystemen wereldwijd, “zei Dr David Agnew, MSC Science and Standards Director.

De betrokkenheid van stakeholders is cruciaal voor het MSC’s beoordelingsproces door derden, en leidt tot goed beheer door samenwerking. Het nieuwe rapport laat zien dat op 36% van de assessments stakeholder inbreng is geleverd. In 12,5% van deze gevallen heeft het commentaar bijgedragen aan een verandering in de visserij assessment score.

Gezonde visbestanden

Het rapport onderzoekt ook de duurzaamheid van de visbestanden in Noord-Europa over de afgelopen 14 jaar. Het laat zien dat de biomassa van de visbestanden die MSC gecertificeerd zijn meer groeien dan niet-gecertificeerde visbestanden. De niet gecertificeerde visbestanden in Europa tonen een veel grotere variabiliteit in termen van biomassa en visserijdruk, met een visserij-intensiteit die gemiddeld te hoog blijft voor optimaal productieve visbestanden. 

Dr Agnew merkte op “Uit ons onderzoek naar Europese visbestanden is gebleken dat gecertificeerde visserijen de gezondheid van de vispopulaties verbeteren en de visserij-intensiteit, indien nodig, verlagen. MSC gecertificeerde visserijen in Europa bevissen momenteel rijkere visbestanden op een duurzamer niveau dan zij deden voorafgaand aan de MSC certificering.” 

Vis op de markt brengen

MSC gecertificeerde visserijen worden ondersteund door een groeiende vraag naar duurzame vis en vis met het MSC-keurmerk. En ook door het snel groeiende aantal bedrijven in de visketen die MSC gecertificeerd zijn om vis, schaal-en schelpdieren te kopen en te verkopen. Het aantal bedrijven die voldoen aan de MSC Traceerbaarheidsstandaard is verdrievoudigd in de afgelopen vijf jaar, van 1099 in 2010 tot bijna 3000 in 2015, en zijn te vinden in 78 landen over de hele wereld verspreid. 

De locatie van MSC visserijen, verwerkers en gecertificeerde producten weerspiegelt het mondiale karakter van de visserij-industrie. China behoort tot de landen met het hoogste aantal traceerbaarheidscertificaten, vooral veel in de primaire verwerkende industrie, terwijl gecertificeerde visserijen geconcentreerd zijn in Noord-Amerika en Europa.

Betrokkenheid met ontwikkelingslanden

De VN Duurzaamheids Doelstelling 14 over oceanen benadrukt het belang van de kleinschalige visserij en de ontwikkeling van de mondiale visserij voor voedselzekerheid en economische ontwikkeling. Het MSC rapport erkent de noodzaak van een groter aandeel in het MSC-programma van de visserij in ontwikkelingslanden. Tot nu toe zijn er 20 gecertificeerd; er zijn er momenteel 15 in de beoordeling. Deze aantallen stijgen en de MSC heeft instrumenten, middelen en opleiding initiatieven ontwikkeld, die gericht zijn om certificering toegankelijker te maken voor visserijen uit ontwikkelingslanden.

Rupert Howes voegt daaraan toe: ” Voor veel visserijen in ontwikkelingslanden is de noodzaak om te verbeteren zeer urgent en noodzakelijk. De uitdaging is enorm, maar hetzelfde geldt voor het verbeterpotentieel. MSC helpt deze visserijen de obstakels voor certificering te slechten. “

<< Download het volledige rapport (Engels)>>

<< Nederlandse samenvatting van het rapport >>