FSC heeft in samenwerking met IPSOS een nieuw internationaal consumentenonderzoek uitgevoerd naar de houding van consumenten ten opzichte van bosgerelateerde problematiek, duurzaam aankoopgedrag en de bekendheid en perceptie van FSC.  Dit onderzoek is een van de grootste in zijn soort en heeft 26.800 consumenten in 33 landen ondervraagd. Het biedt nieuwe inzichten in waar consumenten zich zorgen over maken, wie ze vertrouwen om deze zorgen aan te pakken, en hoe ze als individu actie ondernemen om met hun aankopen impact te maken. 

Prioriteiten van consumenten veranderen, maar milieukwesties zijn niet van de radar

De aanhoudende wereldwijde economische instabiliteit en conflicten lijken de prioriteiten van consumenten te hebben veranderd. Terwijl klimaatverandering tijdens de pandemie op de tweede plaats stond na gezondheid, zijn economische tegenspoed, oorlogen, conflicten en terrorisme nu de belangrijkste zorgen van consumenten. Toch zijn milieukwesties niet van de radar verdwenen. Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en ontbossing blijven belangrijke zorgen over de hele wereld.

Als er specifiek gevraagd wordt naar bossen is de link met biodiversiteit bij consumenten sterk, vaak sterker dan met het klimaat. Verlies van biodiversiteit is een belangrijke zorg voor consumenten in de meeste onderzochte landen in Europa en Amerika. Europeanen beschouwen klimaatverandering bijna even zorgwekkend, terwijl het verlies van tropische regenwouden en bosbranden de grootste zorg is voor de Duitsers en Spanjaarden.

Consumenten kopen milieubewust

Het onderzoek ging ook in op het aankoopgedrag van consumenten. 71%van de ondervraagden zegt liever producten te kopen die geen schade toebrengen aan planten en dieren, en 63% probeert producten te kopen die zijn verpakt in recyclebare materialen. Bijna evenveel mensen (59%) zegt voorkeur te geven aan producten die niet bijdragen aan de klimaatcrisis.

Consumenten hebben meer vertrouwen in onafhankelijke certificering

De meeste consumenten hebben vertrouwen in keurmerken die ervoor zorgen dat bossen worden beschermd. Ze hebben het meeste vertrouwen in onafhankelijke certificeringssystemen. Daarbij vinden ze dat duurzaamheidscertificering geverifieerd moet worden door een onafhankelijke partij. Bijna twee derde van de consumenten (64%) gaat er zelfs vanuit dat informatie over duurzaamheid wordt gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie.

FSC is de meest erkende wereldwijde boscertificering

Het onderzoek laat de volgende resultaten zien als we kijken naar de zichtbaarheid en bekendheid van FSC. In de 33 landen waar het onderzoek is gedaan herkent bijna de helft (46%) van de ondervraagde consumenten het FSC-logo, dat is hoger dan ieder ander boscertificeringssysteem. De herkenbaarheid is het hoogst onder 18- tot 24-jarigen. Landen waar FSC vooral goed wordt herkend zijn China (77%), Groot-Brittannië (72%), Duitsland (71%), Denemarken (67%), Brazilië (63%) en Italië (62%).

Consumenten kiezen met vertrouwen voor FSC

Meer dan driekwart van de consumenten (77%) heeft een gemiddeld tot hoog vertrouwen in FSC om bossen te beschermen, wat aanzienlijk hoger is dan het vertrouwen in overheden of bedrijven. Dit vertrouwen vertaalt zich ook in het

koopgedrag, 3 op de 5 consumenten (62%) zegt te kiezen voor een FSC-gecertificeerd product in plaats van een gelijkwaardig niet-gecertificeerd product. Ondanks dat wereldwijde economische tegenspoed de grootste zorg is, zegt de helft (49%) meer te willen betalen voor FSC-gecertificeerde producten.

Consumenten kiezen met vertrouwen voor FSC

Meer dan driekwart van de consumenten (77%) heeft een gemiddeld tot hoog vertrouwen in FSC om bossen te beschermen, wat aanzienlijk hoger is dan het vertrouwen in overheden of bedrijven. Dit vertrouwen vertaalt zich ook in het koopgedrag, 3 op de 5 consumenten (62%) zegt te kiezen voor een FSC-gecertificeerd product in plaats van een gelijkwaardig niet-gecertificeerd product. Ondanks dat wereldwijde economische tegenspoed de grootste zorg is, zegt de helft (49%) meer te willen betalen voor FSC-gecertificeerde producten.

FSC biedt bedrijven en overheden een kans om het vertrouwen van consumenten te vergroten

80% van de consumenten die FSC herkennen, zegt dat ze eerder een merk zullen vertrouwen als het FSC-gecertificeerde producten aanbiedt. Hiermee biedt FSC zowel voor overheden als bedrijven de mogelijkheid om het vertrouwen van consumenten te vergroten met onafhankelijke certificering.