Verwerk inzichten in de gedragsethiek in de onderwijsprogramma’s van business schools. Pas deze inzichten ook toe bij het ontwikkelen van interventies bij immoreel gedrag. Op deze manier kan het gedrag van managers en werknemers meer moreel aanvaardbaar worden gemaakt. Dat stelt prof.dr. Marius van Dijke in zijn oratie als bijzonder hoogleraar Behavioural Ethics vanwege het Erasmus Trustfonds, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op vrijdag 19 december 2014.

In reactie op een groot aantal recente schandalen in het bedrijfsleven wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vragen waarom en onder welke omstandigheden mensen zich immoreel gedragen. Dergelijk onderzoek heeft als doel een bijdrage te leveren aan het voorkomen van immoreel gedrag in organisaties.

Marius van Dijke geeft in zijn oratie ‘Understanding Immoral Conduct in Business Settings: A Behavioural Ethics Approach’ een overzicht van dit zich snel ontwikkelende onderzoeksveld, ook wel ‘behavioural ethics’ genoemd. Hij schetst ook hoe zijn eigen werk bijdraagt aan de ontwikkeling van dit veld. Vervolgens zal hij ingaan op een aantal fundamentele beperkingen binnen dit onderzoeksveld en zijn plannen voor toekomstig onderzoek bekendmaken.

Maar hoe kunnen inzichten van onderzoek naar gedragsethiek nog relevanter worden gemaakt voor de praktijk? Hiermee sluit Van Dijke zijn oratie af. Hij richt zich hierbij op het integreren van zulke inzichten in de onderwijsprogramma’s van business schools en op het toepassen ervan bij de ontwikkeling van interventies, om zo het gedrag van managers en werknemers meer moreel aanvaardbaar te maken.

Over de leerstoel
Marius van Dijke is op 1 april 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Behavioural Ethics aan RSM om onderzoek over gedragsethiek en integer leiderschap te stimuleren. De bijzondere leerstoel is mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds. Het onderzoek van prof.dr. Van Dijke richt zich op diverse hoofdthema’s binnen het onderwerp gedragsethiek en integer leiderschap, waaronder macht als stimulans voor moreel en immoreel gedrag, waarom mensen sociale rechtvaardigheid zo belangrijk vinden en de rol van intuïtieve en gecontroleerde processen in morele oordeelsvorming en moreel gedrag. Het bestuderen van deze thema’s kan grote impact hebben op zowel de theorie als de praktijk. Onderzoeksbevindingen kunnen hulpmiddelen bieden om werknemers en managers te stimuleren op productieve en ethische wijze te functioneren.

In deze video op RSM Discovery licht hij zijn onderzoek nader toe.