Met de missie om de uitstoot in de logistieke sector te verminderen en uiteindelijk Net Zero te bereiken in 2050, zijn Smart Freight Centre, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en AllChiefs samengekomen om bruikbare inzichten te verzamelen van de leiders in de sector.

Duurzaamheid is een onderwerp waar organisaties echt niet meer omheen kunnen. Overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) door de VN hebben ertoe geleid dat steeds meer organisaties deze onderwerpen opnemen in hun strategieën. Daarnaast is er een groeiende overheidsdrang vanuit de EU met hun “Fit for 55”-plan voor een groene overgang en de “Inflation Reduction Act” (IRA) van de VS om de groene energietransitie van het land te bevorderen en inspanningen op het gebied van duurzaamheid te stimuleren.

Logistiek springt eruit als een topprioriteit en cruciaal gebied voor het bereiken van een Net Zero voetafdruk. Ondanks de vele ontwikkelingen op het gebied van technologie en regelgeving, onthult een recent onderzoeksrapport van het MIT over duurzaamheid in de toeleveringsketen dat slechts 35% van de bedrijven Netto Zero doelen heeft gesteld. Veel bedrijven lijken niet voorbereid te zijn op naderende deadlines en een aanzienlijk deel van hen heeft nog geen scope 3 emissies gemeten of gereduceerd. Dit gebrek aan actie leidt tot onzekerheid over of, wanneer en hoe ze hun doelen zullen bereiken.

Smart Freight Centre, de Rotterdam School of Management, de Erasmus Universiteit en AllChiefs willen het voortouw nemen in het bewerkstelligen van verandering. Door gebruik te maken van onze expertise en het combineren van kennis en actieve inzichten van leiders, besluitvormers en experts zijn we ervan overtuigd dat we organisaties en individuen beter kunnen voorbereiden om te handelen en samen een langdurige impact te creëren.

Doelen

Met dit onderzoek wil de iniatiefnemers dieper ingaan op twee cruciale gebieden: de decarbonisatieoplossingen die bedrijven gebruiken en de verwachte evolutie van deze oplossingen; samen met de managementpraktijken die ze toepassen om hun doelstellingen te halen.

Het doel is om bedrijven bruikbare inzichten, waarde en inspiratie te bieden. “We zijn toegewijd om hen te helpen bij het verbeteren en versterken van de levering van emissievrije vracht en logistiek.”

Structuur en methodologie

Dit onderzoek maakt gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden. Er wordt een enquête gehouden onder een groot aantal bedrijven uit verschillende sectoren. Respondenten zullen worden ondervraagd over hun decarbonisatie-inspanningen, inclusief doelstellingen, geïmplementeerde en verwachte oplossingen, managementpraktijken en uitdagingen. Daarnaast is een volwassenheidsmodel ontwikkeld dat, met deze gegevens, de onderzoekers in staat zal stellen om bedrijven te rangschikken in termen van brede duurzame volwassenheid.

Het rapport zal ook interviews en casestudies bevatten waarin de decarbonisatie-inspanningen en -strategieën van verschillende toonaangevende bedrijven, NGO’s en academische instellingen worden onderzocht. Om dit onderzoek te ontwikkelen, wordt gebruik gemaakt van bestaande kennis. “Deze uitgebreide aanpak, die professionele rapporten en academische papers omvat, stelt ons in staat om een overzicht te geven van de huidige literatuur en de aanbevelingen die daarin worden gedaan.”

De partners en verwachte resultaten

Voor dit onderzoek is AllChiefs verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het rapport en het uitvoeren van de enquêtes en interviews door gebruik te maken van haar expertise en klantenbetrokkenheid. Smart Freight Centre levert haar deskundige inbreng en netwerk op het gebied van duurzame logistiek. De Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit levert haar academische input en netwerk op het gebied van duurzame logistiek.

De onderzoekers verwachten dat het eindrapport inzicht geeft in:

  • Het tonen van belangrijke case studies voor organisaties om hun eigen net zero reis te versnellen.
  • De uitdagingen die voor ons liggen en hoe deze overwonnen kunnen worden.
  • Welke managementpraktijken nodig zijn om organisatorisch succes te garanderen bij het implementeren van oplossingen.
  • De status van duurzame toeleveringsketens en logistiek in verschillende industrieën.

“We willen in staat zijn om een diepgaand begrip te genereren van hoe logistiek een volledig duurzame industrie kan zijn. Door onze krachten te bundelen kunnen we collectief bijdragen aan het bereiken van de ambitie van Net Zero logistiek. Jij kunt ook een verschil maken… zou je dat willen? Jouw inzichten zijn belangrijk en we willen er graag meer over weten. Als je deel wilt uitmaken van de verandering, dan vragen we je vriendelijk om onze anonieme enquête in te vullen. Het zou slechts 15-20 minuten moeten duren, maar het kan op elk moment worden gepauzeerd en hervat.”