De afgelopen weken zijn alle koffieautomaten op de Vodafone-kantoren in Maastricht gevuld met
Max Havelaar-koffie. Ook de catering schenkt deze koffie tijdens vergaderingen op het Vodafone kantoor. De leverancier, de Fair Trade organisatie, garandeert koffieproducenten in Derde Wereld landen eerlijke handelsprijzen en verbetert zo hun levensomstandigheden.

Verantwoord ondernemen
Dit initiatief past in Vodafone’s uitgebreide programma op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo presenteerde Vodafone onlangs de brochure -Vodafone doet meer voor de wereld om ons heen” waarin de verschillende manieren waarop Vodafone invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid concreet worden beschreven. Zo startte Vodafone als eerste met een actief programma om oude mobiele telefoons te recyclen, gebruikt ze groene energie voor haar antennes en probeert ze die antennes zo veel mogelijk te integreren in het landschap. U kunt hier meer over lezen door te klikken op -Verantwoord Ondernemen’ in het gedeelte -Over Vodafone’ op www.vodafone.nl.

Internationaal
Ook wereldwijd ontplooit Vodafone initiatieven op het gebied van verantwoord ondernemen. Eerder dit jaar publiceerde Vodafone hierover het derde internationale duurzaamheidverslag Corporate Social Responsibility report 2002-03. Het aandeel van Vodafone Group Plc. staat genoteerd in de duurzame beleggingsindices FTSE-4Good en de Dow Jones Sustainability Index.