Op basis van het door steeds meer kledingbedrijven ondertekende veiligheidsakkoord zijn de eerste textielfabrieken in Bangladesh geïnspecteerd op gebouw- en brandveiligheid. In alle geïnspecteerde fabrieken bleek de veiligheid tekort te schieten. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) ziet in de inspectieresultaten een bevestiging van hoe urgent de situatie is.

‘Het is belangrijk dat de inspecties nu op gang komen en zaken worden aangepakt, maar het tempo moet echt omhoog. Bangladesh telt ruim vierduizend textielfabrieken, dus we hebben nog een lange weg te gaan terwijl de naaisters van onze shirtjes en broeken nog elke dag hun leven wagen’, aldus de bewindsvrouw.

Per geïnspecteerde fabriek is er een verbeterplan gemaakt. Hierin staat bijvoorbeeld dat gebouwen minder zwaar belast mogen worden, nieuwe elektrische bedrading nodig is of brandalarmsystemen moeten worden aangelegd. De resultaten van alle inspecties worden online gezet op www.bangladeshaccord.org. De eerste tien inspectierapporten zijn inmiddels gepubliceerd. In nog eens 250 fabrieken zijn de inspecties gaande. De doelstelling is dat tegen oktober in 1.500 textielfabrieken in Bangladesh inspecties zijn uitgevoerd.

Gisteren sprak minister Ploumen bij de Verenigde Naties in New York over fatsoenlijke lonen voor de textielarbeiders. Overheden, bedrijven, vakbonden en NGO’s kwamen bij elkaar om te kijken wat gedaan moet worden zodat alle textielarbeiders in heel Zuidoost-Azië een leefbaar loon gaan verdienen.