Boeren die deelnemen aan het duurzaamheidsprogramma van UTZ Certified vergroten vaker hun oogst en leveren een betere kwaliteit koffie, cacao en thee dan conventionele boerenbedrijven. Daarnaast verdiept training in de UTZ-gedragscode hun kennis van duurzame landbouwpraktijken en leidt ertoe dat ze deze vaker toepassen. Dit alles draagt bij tot hogere inkomsten en betere toekomstperspectieven voor boeren, terwijl ook het milieu meer wordt ontzien. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de UTZ-effectrapportage, die vandaag naar buiten is gebracht.

Het UTZ Impact Report is gebaseerd op 24 onafhankelijke onderzoeken, die zijn uitgevoerd in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Onderzoekers keken naar de resultaten van het UTZ-programma in de landbouw al dan niet in samenhang met andere programma’s.

Opleidings- en certificeringprocessen dragen voorts bij aan een betere relatie tussen boeren en hun coöperaties, betere sanitaire voorzieningen en meer schoon drinkwater. Ook is er meer stimulans voor kinderen van boeren binnen het UTZ-programma om naar school te gaan. Er is bovendien een positief effect op het milieu omdat door UTZ gecertificeerde boerenbedrijven meer maatregelen treffen om de waterkwaliteit te beschermen, de bodem- en waterverontreiniging te verminderen en de biodiversiteit in stand te houden.

We zijn trots op deze onderzoeksresultaten,” zegt Han de Groot, directeur van UTZ Certified. Ze tonen aan dat UTZ daadwerkelijk verschil maakt voor meer dan een half miljoen boeren en hun gezinnen wereldwijd.”

Uit de onderzoeken blijkt verder dat UTZ gecertificeerde boerenbedrijven in staat zijn om hun hogere productieniveau over een langere termijn vast te houden dan niet-gecertificeerde bedrijven. Zo waren in een periode van ongunstige weersomstandigheden koffieboeren in Colombia in staat om hun hoge productieniveaus te handhaven, terwijl de productieniveaus van omliggende conventionele boerenbedrijven daalden. Over een periode van vier jaar steeg daardoor het productieverschil tussen UTZ gecertificeerde boerenbedrijven en een controlegroep van conventionele bedrijven van 52% in het eerste jaar tot 169% aan het begin van het vierde jaar.

De onderzoeken brengen ook uitdagingen aan het licht. Gevallen van analfabetisme en gebrekkige toegang tot financiering bijvoorbeeld weerhouden in voorkomende gevallen boeren ervan te investeren in duurzame landbouwmaatregelen en daarmee ten volle te profiteren van het UTZ-programma.

Het UTZ Impact Report kan worden gedownload op: https://utzcertified.org/en/mediacenter/reports-brochures/26582894