Maak duurzaam vastgoed deel van het regeerakkoord

Duurzaamheid wordt een van de kernmotto’s van het nieuwe kabinet als we de berichten mogen geloven. Kan de vastgoedsector een bijdrage leveren aan de vermindering van de milieubelasting? Ja. Duurzaamheid speelt in relatie tot de gebouwde omgeving op drie niveaus. Ten eerste moet de bestaande gebouwde omgeving maximaal worden uitgenut voordat tot nieuwe stadsuitbreidingen wordt overgegaan. Denk aan herstructurering van verouderde bedrijventerreinen of het creëren van woonmogelijkheden in langdurig leegstaande kantoorpanden. ... lees meer

Duurzaam vastgoed

Sinds april 2004 kent Nederland zijn eerste duurzame vastgoedfonds, geïntroduceerd door Triodos. Het fonds belegt in onroerend goed dat op duurzame wijze is gebouwd en wordt beheerd. Daarvoor komen niet alleen nieuwe, met duurzame materialen gebouwde kantoren en winkels met een laag energieverbruik, een goede ligging en een optimaal klimaat voor de gebruikers in aanmerking, maar ook bestaande gebouwen – met name monumenten. Daarnaast levert het fonds een bijdrage aan het behoud van het culturele erfgoed. ... lees meer

Wereldhave opgenomen in index duurzaam ondernemen

Wereldhave is als enige Nederlandse vastgoedonderneming opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World), een internationale index van ondernemingen die duurzaam ondernemen. Wereldhave is één van de drie vastgoedondernemingen in de index. De overige twee zijn de Britse vastgoedfondsen Hammerson en Slough Estates. ... lees meer