KLM trials green aircraft fuel additive

Shell Aviation has unveiled a new jet fuel additive which it claims could improve fuel efficiency by several percentage points. Currently being tested by Dutch airline KLM, the pioneering additive aims to provide both environmental and commercial benefits to commercial aviation, Shell says. ... lees meer

AEX-Fondsen verstrekken maar zeer beperkt milieu-informatie via internet

Uit een onderzoek naar de inhoud van nagenoeg alle websites van de ondernemingen die zijn genoteerd op de Amsterdam Stock Exchange (AEX) blijkt dat deze ondernemingen niet of maar zeer beperkt informatie via internet verstrekken over hun milieuprestaties. Er is wel een sterk toenemende vraag naar milieu-informatie in het kader van duurzaam/ethisch beleggen en het meer milieubewust en kritisch zijn van de consumenten. ... lees meer

ING winnaar ACC Award 1999 voor beste Nederlandstalige Milieujaarverslag

De ACC Award, de onafhankelijke niet-commerciële prijs voor het beste Nederlandstalige milieujaarverslag, is toegekend aan de ING Groep voor haar milieujaarverslag 1998. Deze onderscheiding is op 16 november jl. tijdens de Zesde Nationale Milieuzorgdag in de Jaarbeurs te Utrecht door de heer drs. L.T. Bakker (voorzitter VMA en tevens voorzitter van de jury van de ACC Award) uitgereikt aan drs. J.H.J. Zegering Hadders (Directeur Corporate Communication and Strategy ING Groep) en drs. P.M. Kroon (Hoofd Public Affairs ING Groep en tevens centrale milieucoördinator). ... lees meer

Chemische industrie handhaaft goede milieuprestaties

De chemische industrie blijft onveranderd topprestaties leveren op milieugebied. De sector komt de afspraken die zij in 1993 met de overheid heeft gemaakt, ruimschoots na. Op een flink aantal punten loopt de sector zelfs vóór op schema. Dat is te lezen in het jaarrapport Responsible CareÃ?? 1998 dat de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) recent heeft gepubliceerd. ... lees meer

Duurzame mestverwerking heeft de toekomst

Duurzame mestbewerkingstechnieken kunnen een belangrijke rol spelen in de oplossing van het mestvraagstuk. Optimale inzet van met name vergistingstechnieken biedt de mogelijkheid om nutriënten als koolstof en stikstof in dierlijke mest beter te benutten en kunstmest te vervangen. Hierdoor kan mestbewerking bijdragen aan een structurele vermindering van het mineralenoverschot, energiebesparing, productie van duurzame energie uit biomassa en reductie van broeikasgasemissies. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Rabobank Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu (NOVEM). De conclusies van het rapport worden onderschreven door IKC, LTO, Projectbureau Energie 2050, het Zuidelijk Platform en de Stichting Natuur en Milieu. ... lees meer

Pilot bij Akzo Nobel Hengelo toont aan dat ISO 14001 niet in voldoende mate de betrouwbaarheid van milieugegevens borgt

Deze maand worden de resultaten van een onderzoek gepubliceerd naar de betrouwbaarheid van milieurapportage in relatie met ISO 14001. Het onderzoek is uitgevoerd door het Van Limperg Instituut en het Wetenschappelijk Instituut voor Milieumanagement (WIM). In het meer financieel gerichte Interne Controle-systeem wordt aandacht besteed aan effectiviteit en efficiency van activiteiten, maar de nadruk ligt […] ... lees meer

ISO 14001 blijkt niet toereikend voor kwaliteit van milieu-informatie

Onlangs heeft het Limperg Instituut het studierapport “De kwaliteit van milieu-informatie: In hoeverre is ISO 14001 toereikend?” gepubliceerd. Het onderzoek is, in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor Milieu-Management, uitgevoerd door Nancy Kamp-Roelands en Jan Jaap Bouma. In het rapport wordt een studie naar de kwaliteit van milieu-informatieverzorging beschreven. Uit het onderzoek is gebleken dat er in ISO 14001 onvoldoende aandacht wordt geschonken aan de administratieve organisatie en interne controle ten behoeve van een kwalitatief goede milieu-informatievoorziening. ... lees meer

Unieke internetservice van start voor bedrijven met een milieujaarverslag

Per 1 februari a.s. gaat een unieke internetservice van start voor Nederlandse bedrijven met een milieujaarverslag. Bedrijven of organisaties die een milieujaarverslag publiceren, vrijwillig of verplicht, investeren in milieucommunicatie. Als het verslag er eenmaal is, dan is het wenselijk dat het ook bekend aan en toegankelijk is voor het publiek en andere belangstellenden. Internet is […] ... lees meer