Van der Molen Environmental Internet Services uit Woudenberg heeft nagenoeg alle corporate websites van de op de Amsterdamse beurs (AEX) genoteerde ondernemingen onderzocht op milieu-informatie. Aanleiding hiervoor is de roep van veel stakeholders om meer milieu-informatie. De resultaten zijn terug te vinden op de website www.milieujaarverslag.com voor milieujaarverslagen en andere milieu-informatie van het Nederlandse bedrijfsleven.

Van de ruim 160 ondernemingen met een website is van slechts 15% enige milieu-informatie terug te vinden. Akzo, Crown Van Gelder, DSM, EVC, ING, KLM, Philips, Shell en Unilever hebben hun corporate
milieujaarverslag op hun website staan waarin veel milieu-informatie te vinden is. Daarnaast zijn er slechts
15 andere ondernemingen die op website beperkt iets melden over milieu, vaak in de sfeer van milieubeleid.

Het is opvallend dat bedrijven nog maar beperkt gehoor geven aan de roep van stakeholders om meer milieu-informatie. Duurzaam/ethisch beleggen is flink in opkomst en fondsbeheerders en asset managers hebben daardoor een flinke informatiebehoefte aan milieu-informatie van ondernemingen.

Ook vanuit de vakbonden (CNV) is recent verzocht een beleggingscode voor pensioenfondsen te introduceren. Ook hieruit komt een extra vraag om milieu-informatie want de pensioenfondsen wordt gevraagd ook om de milieuprestaties van ondernemingen te betrekken bij de beslissingen over de samenstelling van de portefeuille.Daarnaast worden de consumenten steeds kritischer en bewuster, enerzijds als particuliere belegger, anderzijds bij de keuze van producten. Er licht dus een flinke inspanning voor de ondernemingen om aan de vraag naar milieu-informatie te gaan voldoen.