Greenpeace heeft vanochtend 20.000 informatiefolders, bestemd voor Shell-aandeelhouders, en een brief van haar advocaat laten afleveren bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Deze zending is een reactie op Shell’s merkwaardige poging om te voorkomen dat Greenpeace aandeelhouders mobiliseert voor het voorstel te investeren in een grootschalige fabriek voor zonnepanelen. Shell liet vrijdag weten dat zij weigert om informatie van Greenpeace over de mega zonnefabriek te versturen aan de aandeelhouders. Bovendien wil de oliemultinational het onderwerp zonne- energie niet op de agenda van de aandeelhoudersvergadering plaatsen. Greenpeace gaat niet akkoord met de afwijzing.

Greenpeace kocht vorige week voor 250.000 Euro aandelen Koninklijke Olie. Met deze forse belegging maakt Greenpeace gebruik van een nieuwe regeling op het gebied van inspraak voor aandeelhouders. Sinds kort verzamelt een onafhankelijke stichting, Communicatiekanaal genaamd, de adressen van de aandeelhouders van onder andere Shell, die voorheen anoniem waren. Grote aandeelhouders, waaronder dus nu ook Greenpeace, mogen via deze stichting voorstellen sturen naar alle mede-aandeelhouders. Greenpeace heeft vorige week officieel aan Stichting Communicatiekanaal laten weten dat zij aandeelhouders van Shell schriftelijk om steun wil vragen voor de bouw van een mega zonnefabriek.

De stichting heeft het verzoek echter doorgeschoven naar Shell. Die wijst het af en gebruikt daarvoor onjuiste argumenten. Shell stelt bijvoorbeeld dat Greenpeace teveel informatie wil opsturen. De milieuorganisatie wil aan de aandeelhouders echter een folder sturen met de omvang van slechts één A4-tje; het maximum is twee A4-tjes. Om ervoor te zorgen dat Shell niet nog meer smoezen kan verzinnen heeft Greenpeace vanochtend de 20.000 folders afgeleverd bij het hoofdkantoor. Per brief deelt Greenpeace de oliemultinational mee dat ze ervan uitgaat dat de informatie alsnog wordt opgestuurd naar de aandeelhouders. Greenpeace voldoet immers wel aan de regels van de Stichting Communicatiekanaal.

Het is duidelijk dat Shell het liefst de discussie over zonne- energie in de kiem smoort. Greenpeace gaat echter onverminderd door met het werven van steun voor haar voorstel voor een mega zonnefabriek. Op 28 maart sluit de deadline voor het indienen van agendapunten voor de aandeelhoudersvergadering. Dan zal Greenpeace haar verzoek voor een extra agendapunt herhalen, met steun van zoveel mogelijk aandeelhouders.