De aangescherpte regels op het gebied van duurzaamheid en milieu hebben verstrekkende gevolgen voor Europese bedrijven die hun geld verdienen met commercieel vervoer. Overstappen op elektrische voertuigen is niet alleen noodzakelijk om klanten te kunnen blijven bedienen, het kan bovendien een aardige besparing opleveren, becijferde Bridgestone Mobility Solutions onlangs.

Nederlandse wagenparken die elektrische voertuigen gebruiken, kunnen gemiddeld 3.500 euro per voertuig per jaar besparen, blijkt uit de cijfers van Webfleet, het wagenparkbeheersysteem van Bridgestone Mobility Solutions. “Uit telematicagegevens van de connected voertuigen die via Webfleet worden beheerd, kunnen we verschillende analyses en rapportages maken”, zegt Taco Olthoff, EV Program Director bij het bedrijf. “Op basis van de diagnostische gegevens waarover we beschikken hebben we berekeningen uitgevoerd waarbij we kunnen concluderen dat een wagenparkbeheerder fors kan besparen met elektrische voertuigen.”

Passagiersvervoer kan meeste besparen

Het gaat dan om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van benzine- en dieselmotoren. “Op jaarbasis kunnen organisaties 5.665 liter brandstof per voertuig besparen en 15 ton aan CO2-emissie”, zegt Olthoff. “De grootst mogelijke besparing ligt er voor organisaties die zich richten op passagiersvervoer, omdat zij relatief gezien de meeste kilometers maken.” Daarnaast kunnen bedrijven die zich richten op last mile delivery en professionele services flinke besparingen realiseren wanneer zij overstappen op elektrische light commercial vehiles (LCV’s). In het onderzoek zijn overigens de aanschaf van een elektrische wagen en de bijbehorende, noodzakelijk laadinfrastructuur niet meegenomen in de kosten.

Verdiepen in elektrische voertuigen

Olthoff: “We willen met dit onderzoek organisaties vooral triggeren om zich eens te verdiepen in elektrische voertuigen. Niet alleen omdat dit beter is voor het milieu, maar ook omdat de regelgeving vanuit de overheid steeds strenger wordt, om aan de Europese klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Veel Nederlandse en buitenlandse steden hebben inmiddels plannen bekend gemaakt voor milieuzones waar voertuigen met een verbrandingsmotor niet meer zomaar naar binnen mogen. Uiteindelijk willen bedrijven hun klanten kunnen blijven bedienen. Wanneer dat betekent dat je op een gegeven moment bijvoorbeeld de binnenstad niet meer in mag als bezorger, heb je een probleem. Het is belangrijk dat bedrijven daar tijdig op voorsorteren en zich gaan oriënteren op elektrische rijden.”

Iedere organisatie heeft zijn eigen rekensom, daarom is het niet eenvoudig om een rekenvoorbeeld te geven, zegt Olthoff. “Wanneer de overstap naar elektrische voertuigen aantrekkelijk is voor jouw bedrijf, hangt van veel verschillende zaken af. De belangrijkste overweging is natuurlijk of je je klanten kunt blijven bedienen, nu en in de toekomst. Maar daarnaast is het zeker aantrekkelijk om eens te becijferen hoeveel wagens je nu hebt rondrijden, hoeveel brandstof die verbruiken, wat de bijbehorende kosten daarvan zijn en dit af te zetten tegen elektrisch rijden.”

Ketenpartners beoordeeld op duurzaamheid

Ook in de toeleveringsketen moeten bedrijven in toenemende mate rapporteren over emissies. “In Europa zijn daar al wetten voor aangenomen”, weet Olthoff. “Vanaf 2027 moeten bedrijven gaan rapporteren over hun CO2-uitstoot. Maar ze moeten ook de uitstoot van hun leveranciers kunnen verantwoorden. Dat betekent dat het voor veel kleinere bedrijven die als schakel in de supply chain werken, eveneens belangrijk wordt om hun CO2-uitstoot fors te verminderen. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico dat ze vervangen worden door een partij die wél duurzamer werkt.” Een softwaresysteem voor wagenparkbeheer dat diagnostische gegevens verzamelt en een beheerder zo inzicht geeft, kan een waardevol hulpmiddel zijn in de verduurzaming van een organisatie. “Met Webfleet kunnen beheerders de uitstoot van hun huidige vloot met 10 tot 25 procent verminderen”, claimt de EV Program Directeur van Bridgestone.

Samenwerken aan een betere wereld

Het bedrijf doet overigens zelf wat het klanten aanspoort te doen. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel en wordt bedrijfsbreed doorgevoerd. Zo is Bridgestone Mobility Solutions gevestigd in het gebouw Valley op de Amsterdamse Zuidas. In Valley komen de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid, technologie en gezondheid samen. Het gebouw scoort een energieprestatiecoëfficiënt van -0,30. Dit getal drukt de energiezuinigheid uit. De negatieve score betekent dat de energieopbrengst van het gebouw gemiddeld over een jaar groter is dan het energieverbruik. Daarnaast rijden vrijwel alle medewerkers van het bedrijf elektrisch en draaien alle kantoren op duurzame energie via een separaat afgesloten contract dat duurzame energie garandeert.

“En dan kennen we ook nog de sustainable procurement policy waarbij standaard extra kwaliteitseisen aan onze leveranciers worden gesteld op het gebied van duurzaamheid”, vertelt Olthoff. Ook is het bedrijf al vijf jaar partner van Justdiggit, een organisatie die erkende vergroeningstechnieken inzet, zoals het terugbrengen van bomen in Afrika,  om CO2-uitstoot te compenseren. “Wij hebben samen met Jusdiggit het ‘Green your Fleet’-initiatief waarbij we onze klanten de mogelijkheid bieden om de CO2-uitstoot van hun wagenpark te compenseren. Klanten zien dit dan ook direct terug in hun Webfleet dashboard.” Daarnaast krijgt sinds herfst 2022 iedere nieuwe medewerker een ‘bund’ in Afrika aangeboden. Zo’n bund, of in de woorden van Justdiggit een ‘earth smile’, is een halvemaanvormige kuil die regenwater opvangt. De 2.100 liter water die de bund kan opvangen, kan 124 m2 aarde hergroenen en de waterbalans te herstellen. “Je kunt wel zeggen dat duurzaamheid diep in ons DNA zit”, besluit Olthoff.