Simply Sustainable begeleidt al meer dan 12 jaar bedrijven bij ESG- en duurzaamheidsrapportage. We voorspellen dat 2023 het jaar zal zijn waarin robuuste en geloofwaardige niet-financiële rapportage verwachting en norm wordt.

Waarom is duurzaamheidsrapportage zo belangrijk geworden?

Bedrijfsrapportage speelt een steeds belangrijkere rol, in een tijd waarin vertrouwen, transparantie en verantwoording de sleutel zijn tot het succes en de geloofwaardigheid van een bedrijf. Robuuste rapportage, met een evenwichtig verhaal en stevige onderbouwing, kan een bedrijf onderscheiden in de markt en vertrouwen versterken onder belanghebbenden en investeerders.

Waarom is er nu al die aandacht voor de duurzaamheidsrapportage van bedrijven?

Ten eerste, er is meer bewustzijn en bezorgdheid over milieu- en sociale kwesties. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en sociale ongelijkheid krijgen steeds meer aandacht van consumenten, investeerders en beleidsmakers. Van bedrijven wordt verwacht dat ze een actievere rol spelen bij het aanpakken van deze problemen, en dat ze transparant zijn over de effecten van hun activiteiten.

Verder zijn er steeds meer aanwijzingen dat bedrijven met sterke duurzaamheidsbeleid beter presteren en beter bestand zijn tegen risico’s op langere termijn. Beleggers en analisten gebruiken ESG-informatie steeds vaker om risico en potentiële rendement te beoordelen.

Tenslotte zijn overheden begonnen met het invoeren van regelgeving en richtlijnen voor ESG- en duurzaamheidsrapportage. De Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is het meest prominente voorbeeld.

Hoe ziet een goede ESG- en duurzaamheidsrapportage eruit?

Goede duurzaamheidsrapportage presenteert, op toegankelijke wijze, een evenwichtig beeld van de strategie van het bedrijf met betrekking tot de belangrijkste duurzaamheidskwesties, en beschrijft de vooruitgang die ze boeken en hun toekomstige plannen.

Dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd, maar niet zo envoudig om te vertalen naar de praktijk. Het kan daarom nuttig zijn om eens op de stoel van de lezer van het duurzaamheidsrapportage te gaan zitten. Welke vragen stelt een investeerder, klant of auditor zich over de duurzaamheidsagenda vandaag de dag? Hieronder vijf belangrijke vragen om rekening mee te houden.

  1. Beschrijft het bedrijf de scope van de duurzaamheidsstrategie en hoe het onderwerpen prioriteert? Door uw begrip van belangrijke materiële kwesties te beschrijven en hoe u deze bepaalt, kunnen belanghebbenden begrijpen wat uw prioriteiten zijn en waarom ze belangrijk zijn voor uw bedrijf.
  2. Laat het bedrijf zien hoe duurzaamheidsstrategie wordt beheerd en gemonitord? Door te verwoorden hoe uw duurzaamheidsstrategie geïntegreerd is in uw bedrijfsstrategie laat u zien dat u begrijpt hoe duurzaamheid samenhangt met commercieel succes. Met rapportage van behaalde voortgang laat u zien dat u verantwoording neemt voor doelen die u als organisatie hebt gesteld.
  3. Legt het bedrijf uit hoe welke role de waardeketen heeft in de duurzaamheidsstrategie? Het beschrijven van de totale waardeketen van uw bedrijf toont uw begrip van de bredere invloed die het bedrijf heeft op duurzaamheid in de samenleving en erkent afhankelijkheden en beperkingen.
  4. Beschrijft het bedrijf hoe het risico’s van klimaat- en andere duurzaamheidsthema’s beoordeelt en communiceert? Met de komende introductie van de CSRD is het een goed idee om te beginnen met het verwerken van duurzaamheidsthema’s in de bestaande analyse en beheer van bedrijfsrisico’s, en om dit op te nemen in uw rapportage.
  5. Legt het bedrijf verantwoording af over uw niet-financiële prestaties? We raden u altijd aan uw rapport te laten verifieren door een externe assurance-provider. Dit versterkt het vertrouwen dat het bedrijf serieus is om gestelde doelen te bereiken en dat de informatie robust en betrouwbaar is.

Wilt u meer weten over de verwachtingen rond duurzaamheidsrapportage in 2023? Lees hier het volledige rapport.