De CSRD: ruim een jaar later

Op 5 januari 2023 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking getreden. De CSRD heeft tot doel een gemeenschappelijk rapportagekader vast te stellen om betrouwbare en gestructureerde duurzaamheidsinformatie openbaar te maken en duurzaamheidsrapportage op één lijn te brengen met financiële verslaggeving.

We wisten al enkele jaren dat het eraan zat te komen, maar de introductie zorgde voor een nieuwe focus op duurzaamheid. Grote, beursgenoteerde bedrijven die al jaren rapporteren over duurzaamheid, moesten nagaan in hoeverre hun bestaande insteek aansloot bij de nieuwe wettelijke vereisten. Bij kleinere of particuliere bedrijven waar duurzaamheid nieuwer is, moest het management zich verdiepen in begrippen als ‘dubbele materialiteit’, ‘biodiversiteit-gerelateerde risico’s’ en ‘interne CO2-beprijzing’.

Nu, bijna anderhalf jaar later, zijn we halverwege de invoering van de wetgeving en de publicatie van de eerste CSRD-rapporten in 2025. Bedrijven bevinden zich nog midden in hun voorbereidingsproces, op zoek naar verduidelijking over rapportagevereisten, het opstellen van ontbrekend beleid, acties, doelstellingen en data, en het opzetten van de processen en systemen om alle informatie te verzamelen en te beheren.

In het werk met onze klanten hebben we de complexiteit en valkuilen gezien van CSRD-voorbereiding. Veel hangt af van de bedrijfscontext, maar de kern zit vaak in het creëren van een robuust rapportageproces en het betrekken van belangrijke stakeholders binnen de organisatie.

Robuuste rapportageprocessen: uitbreiding van het beheer van bedrijfsprestaties

Bedrijven moeten de CSRD zien als een kans om hun duurzaamheidsstrategie te gaan uitvoeren zoals hun bedrijfsstrategie.

De CSRD past standaard bedrijfspraktijken toe op duurzaamheid. Het vraagt bedrijven om beleid vast te stellen, doelen te stellen met statistieken om de voortgang bij te houden, en acties te identificeren en middelen aan deze toe te wijzen. Door de voortgang jaar na jaar te meten en te rapporteren, bedrijven kunnen de doeltreffendheid van hun acties volgen en ontdekken hoe ze kunnen verbeteren.

We hebben gezien dat bedrijven met robuuste commerciële managementprocessen beter zijn voorbereid op het integreren van CSRD-rapportage in hun bestaande manier van werken. Het helpt als mensen in het bedrijf gewend zijn om met targets te werken en business cases te maken om nieuwe initiatieven te evalueren.

Idealiter kunnen bestaande processen voor interne financiële rapportage gebruikt worden, en niet-financiële gegevens toe te voegen aan hun reguliere business updates. Vervolgens kunnen bestaande interne audits en rapportagecontroles ook worden uitgebreid naar niet-financiële informatie.

De werkelijkheid is vaak weerbarstiger. We zijn veel situaties tegengekomen waarin het bedrijf alle informatie heeft om aan een specifieke rapportage-eis te voldoen, maar deze is verspreid over meerdere systemen en niet in hetzelfde formaat beschikbaar. Een belangrijke stap is dan het opstellen van gecentraliseerde en gestandaardiseerde rapportageprocessen.

Betrekken van de organisatie: capaciteit en training

Effectieve CSRD-rapportage vereist dat materiële duurzaamheidsthema’s niet alleen beheerd worden door de duurzaamheidsmanager. Hoewel duurzaamheidsmanagers doorgaans een coördinerende rol spelen, samen met finance, ligt de kennis over veel van de actuele rapportagepunten verspreid binnen het bedrijf.

Het inkoopteam moet bijvoorbeeld worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van beleid voor de relaties met leveranciers, rekening houdend met risico’s in verband met toeleveringsketens (ESRS G1-2). Fabrieksmanagers moeten worden ingeschakeld om te helpen bij het identificeren van acties om afval in productieprocessen te verminderen en om doelstellingen voor afvalbeheer vast te stellen (ESRS E5).

Wij merken dat vroegtijdige betrokkenheid van de verschillende belanghebbenden in het bedrijf de sleutel is tot een vlotte CSRD-voorbereiding. We hebben vele uren besteed aan trainings- en planningssessies met verschillende teams om hen bewust te maken van de rapportagevereisten en te bespreken hoe bestaande manieren van werken kunnen worden aangepast. Hoewel het tijdrovend is, vergemakkelijkt het opbouwen van kennis en capaciteit in de organisatie het rapportageproces later aanzienlijk, zeker op de middellange termijn.

Een solide basis voor integratie van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie

De CSRD heeft nog volop losse eindjes, en er zal nog veel te leren en te doen zijn het komende jaar. Bedrijven die de system en processen voor dataverzameling en databeheer goed organiseren en interne stakeholders effectief betrekken leggen een solide basis – niet alleen voor CSRD-rapportage maar ook het integreren van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie.

Sytze Dijkstra, Netherlands Country Manager Simply Sustainable