Tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken zal de ChristenUnie de regering oproepen geen zaken meer te doen met bedrijven die zich in hun productieketen schuldig maken aan schending van fundamentele arbeidsrechten. Op dit moment kan daarover geen duidelijkheid gegarandeerd worden; de ChristenUnie wil daarom een bewijslast bij de ondernemingen leggen. Cynthia Ortega-Martijn: “Het bedrijfsleven is aan zet: ondernemingen moeten kunnen aantonen dat hun productieketen vrij van arbeidsrechtenschending zijn. Als bedrijf moet je de ketenverantwoordelijkheid serieus nemen.”

De ChristenUnie wil dat bedrijven kunnen garanderen dat er in hun productieketen geen kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie voorkomt, en dat er vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandelingen is. Ondernemingen die geen ‘bewijs van rechtvaardige productie’ kunnen of willen overleggen, mogen niet meer in aanmerking komen voor overheidssteun in de vorm van subsidies, kredieten of deelname aan handelsmissies. Cynthia Ortega-Martijn: “Het kan niet zo zijn dat de Nederlandse overheid op indirecte wijze steun blijkt te geven aan de schending van arbeidsrechten elders in de wereld. Deze steun moet dan worden stop gezet.”