MVO Nederland vindt het initiatiefwetsvoorstel dat ChristenUnie, D66, SP, PvdA, GroenLinks en Volt indienen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen een flinke stap in de goede richting. De wet verplicht bedrijven om de nadelige gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten op mens en natuur wereldwijd in kaart te brengen, te voorkomen en verminderen. Dit is broodnodig om ketens van bedrijven sneller te verduurzamen.

In ons netwerk zien we volop voorbeelden van bedrijven die zich inzetten voor transparantie in hun productieketen en het tegengaan en voorkomen van negatieve gevolgen voor mens en natuur. Zij vragen ook expliciet om wetgeving, zodat zij met deze verantwoordelijke aanpak geen concurrentienadeel meer ervaren. Het is goed dat dit wetsvoorstel een gelijk speelveld creëert voor deze bedrijven én anderen aan de duurzame standaard houdt. Daarbij is het wel belangrijk dat de overheid bedrijven goed informeert en ondersteunt in de uitvoering.

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder, MVO Nederland