Initiatiefwet ingediend: noodzakelijke stap voor mens, milieu en klimaat

Vandaag dienden de ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, D66 en VOLT het initiatiefwetsvoorstel voor duurzaam en verantwoord ondernemen in bij de Tweede Kamer. Deze wet verplicht bedrijven om te ondernemen met respect voor mens, milieu en klimaat in hun wereldwijde ketens. De basis voor de initiatiefwet zijn de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, een kader waar bedrijven nu ook al gewend zijn mee te werken. Bedrijven moeten hun productieketens in kaart brengen, inclusief (mogelijke) misstanden voor mens, milieu en klimaat. Worden er toch misstanden gevonden, dan dient een bedrijf deze aan te pakken en waar nodig te herstellen. Een onafhankelijke toezichthouder ziet toe op de naleving van de wet.

Hier vind je de wettekst en de memorie van toelichting.

Lees hier de toelichtende blog van Stieneke van der Graaf (lid Tweede Kamer namens ChristenUnie): ‘Een einde aan slavernij en uitbuiting’

Lees hier de reactie van Maria van der Heijden (directeur-bestuurder MVO Nederland): ‘Initiatiefwet verantwoord en duurzaam ondernemen is flinke stap in de juiste richting’

Beeld: International Justice Mission