Slechts een heel klein deel van de verkoopprijs van een T-shirt gaat naar de makers. Vandaag, op World Day for Decent Work, vraagt STITCH aandacht voor betere werkomstandigheden in de kledingsector. Met een speciaal T-shirt pleiten wij bij de Nederlandse politiek dat mensen die onze kleding maken een leefbaar loon moeten verdienen.

Slechts luttele procenten van de prijs die wij hier voor een T-shirt betalen, gaat naar het inkomen van de mensen die de kleding maken. Het wettelijk minimumloon dat zij verdienen is vrijwel nooit een leefbaar loon. Van dit minimum loon kunnen de meeste werknemers niet voorzien in de basale behoeftes voor henzelf en hun gezin.[1] Hierdoor zijn zij bijvoorbeeld genoodzaakt excessieve overuren te maken om toch de eindjes aan elkaar te knopen.

De toch al moeilijke situatie van deze werknemers is sterk verslechterd door de wereldwijde COVID-19 pandemie. Door de pandemie gingen 255 miljoen banen verloren en werden 1,6 miljard mensen in de informele economie hard geraakt[2]. Honderden kledingfabrieken in onder andere Vietnam en Cambodia sloten hun deuren.

STITCH

In het consortium STITCH werken vakbonden, arbeidsrechten organisaties en kledingmerken samen aan een eerlijke kledingindustrie mét de steun van de Nederlandse overheid. Wij zetten ons in voor productieketens waarin textielwerkers invloed kunnen uitoefenen op hun werkomstandigheden, gendergelijkheid de norm is, net als een leefbaar loon.

STITCH roept Tweede Kamerleden op om donderdag 7 oktober een T-shirt aan te trekken, waarop te zien is dat een te klein deel van elk kledingstuk naar de makers gaat en een foto te posten met de hastags: #STITCH #TogetherforChange #WDDW.

[1] https://www.fairwear.org/programmes/lw-colp

[2] https://sdgs.un.org/goals/goal8