De Europese ministers hadden in de ministerraad van 28 juni de mogelijkheid om een ijzersterke Bossenwet te maken. Die wet moet natuurverwoesting en mensenrechtenschending voor producten als soja, vlees en palmolie eindelijk verbieden. Maar helaas, de ministers lijken niet van plan om van de Bossenwet een succes te maken. Ze willen nauwelijks verbeteringen doorvoeren en stellen zelfs schandalige afzwakkingen voor. Een teleurstellend resultaat. Maar we geven niet op!

Al meer dan twee jaar voeren we, samen met mensen zoals jij en ik, campagne. We demonstreren, spreken in het openbaar, delen informatie op sociale media, publiceren rapporten en oefenen druk uit op politici. En steeds is onze oproep: kom op ministers, maak een ijzersterke Bossenwet die Europa’s medeplichtigheid aan wereldwijde ontbossing en natuurvernietiging stopt.

Samen hebben we de noodzaak voor een Bossenwet met succes op de publieke én politieke agenda gezet. Het leidde tot een wetsvoorstel dat in de kern een kantelpunt kan zijn voor de natuur, de bossen en de mensen die in de verwoeste gebieden leven. Daarvoor dienen wel een aantal cruciale tekortkomingen verbeterd te worden. De Europese ministers konden deze punten aanpakken. Daarvoor hebben we, in aanloop naar de ministerraad van 28 juni, de afgelopen maanden overal in Europa actie gevoerd.

Ecosystemen blijven onbeschermd en taalfoefjes

Maar in de ministerraad hebben de Europese ministers een kettingzaag gebruikt om de wet te kortwieken. De ministers hebben hun gezamenlijke standpunt bepaald en dat is niet best.

Zo laten zij veel ecosystemen onbeschermd, zoals graslanden, wetlands en veengebieden. Terwijl we weten dat bijvoorbeeld de Braziliaanse Cerrado naar de knoppen gaat voor de soja die in de voederbakken belandt van onze koeien, kippen en varkens. En met één pennenstreek hebben ze de definitie van ‘ontbossing’ zodanig aangepast, waardoor de bosbouwindustrie in Europese bossen door kan gaan met de verwoestende praktijken.

De ministers hebben nóg zo’n taalfoefje uitgehaald. De definitie van ‘bosdegradatie’ – het selectief kappen van bomen waardoor het bos wordt aangetast – is nu alleen nog maar van toepassing op een klein percentage van de Europese bossen.

Onderhandelingen over definitieve wet in september

Nu de temperaturen stijgen en wereldwijd bosbranden woeden, kunnen we het ons niet veroorloven om deze wet, een essentiële verdedigingslinie tegen de klimaatcrisis, te verzwakken. Maar we hebben nog een kans; de leden van het Europees Parlement moeten óók een besluit nemen over hun standpunt, dat in september wordt verwacht. Daarna gaan de 3 Europese instanties (Raad, Parlement en Commissie) met elkaar onderhandelen over de definitieve wet. Ik beloof je: wij geven niet op en gaan door met campagne voeren om alle politici te bewegen om een ijzersterke wet te maken.

Sigrid Deters, campagneleider biodiversiteit bij Greenpeace Nederland