Het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: het duurzame volume verse groenten en fruit afkomstig van de SIFAV-partners bereikte 85%. In 2015 was dat nog 50 procent. Dat maakte SIFAV bekend tijdens de SIFAV 2020 Final Assembly deze week in Rotterdam. Tevens werden de projectresultaten en de duurzaamheidsstrategie 2025 gepresenteerd.

Sinds de oprichting onder de paraplu van IDH, is het Sustainable Trade Initiative, SIFAV, aanzienlijk gegroeid, zowel in partners als in duurzaam geproduceerd volume. Het aantal partners groeide van 29 in 2015 naar 40 in 2020. Tot de partners behoren retailers, merken, handelaren, maatschappelijke organisaties en andere ondersteunende partijen, die zich hebben gecommitteerd aan 100% duurzame inkoop van verse groenten en fruit.

Sterke prestatie

Acht jaar gezamenlijk werken aan betere arbeidsomstandigheden, liggen ten grondslag aan dit behaalde resultaat. Onder SIFAV wordt inkoop gedefinieerd als duurzaam wanneer leveranciers voldoen aan de eisen van één (benchmarked) sociale en één milieuconformiteits-norm. De ambitie van 100% duurzame inkoop is net niet gehaald. “Meer dan het overkoepelende doel om 100% duurzame producten te bereiken, was het de sectorbrede visie en geharmoniseerde benadering van duurzaamheid die wij als het grootste succes van SIFAV 2020 zien”, zegt Maria Oliveira, Manager Sustainability Van Oers United. “Het zorgde voor bewustwording in de hele keten, van producenten tot klanten, het opende relevante discussies en gaf de urgentie aan om samen te werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden wereldwijd. In de afgelopen 8 jaar van SIFAV 2020 heeft Van Oers United nieuwe inzichten gekregen in onze toeleveringsketens en tools en mechanismen ontwikkeld voor risicobeheer, monitoring en capaciteitsopbouw. We zijn trots dat we deel hebben uitgemaakt van SIFAV 2020 en we kijken uit naar een even succesvolle SIFAV 2025!”

Focus op ontwikkelingslanden

De meeste initiatieven en projecten onder SIFAV 2020 waren gericht op het bevorderen van duurzaamheid in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Gemiddeld hebben de bedrijven in het SIFAV 2020-programma een gezamenlijk marktaandeel van 20-25% in de import vanuit deze landen naar Europa. Toonaangevend in termen van adoptiegraad is Costa Rica, met een aandeel van 98,6% duurzaam ingekocht door SIFAV-partners (tegenover 61,1% in 2015). Inmiddels werpen de gezamenlijke inspanningen hun vruchten af: in veel landen is er een grote toename in de acceptatie van sociale en milieunormen door producenten die aan de SIFAV-partners leveren.

Meer dan 40 projecten

Met meer dan 40 verschillende internationale projecten door SIFAV-partners, heeft het project veel impact. In totaal is ruim 17 miljoen euro geïnvesteerd, inclusief cofinanciering door IDH. Elk van de projecten was gericht op het verduurzamen van de groente- en fruitketen.

“Samen met SIFAV, IDH, Rainforest Alliance en andere partners hebben we meegewerkt aan de berekening van leefbaar loon voor de bananensector in Costa Rica en Belize. Dit leidde tot ontwikkeling van benchmarks voor leefbaar loon en de Salary Matrix – een tool die de transparantie in toeleveringsketens met betrekking tot lonen verbetert. De salarismatrix is nu het erkende instrument om de kloof in leefbaar loon te meten en de basis voor discussies tussen partners over hoe die kloof kan worden gedicht”, zegt Julie Cournoyer, Global Director of Sustainability bij Fyffes.

Opschaling onder SIFAV 2025

De evolutie van de duurzame volumes en de positieve ontwikkelingen in duurzaamheidsverificatie versterken de basis voor het nieuwe SIFAV 2025-programma. De ambities voor de toekomst hebben betrekking op veel verschillende supply chain-aspecten, variërend van de ecologische voetafdruk tot lonen en arbeidsomstandigheden, maar ook tot rapportage en transparantie.

“Met SIFAV ligt onze bijzondere focus voor de toeleveringsketens van verse groenten en fruit op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, ook buiten risicovolle regio’s, en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, in het bijzonder met betrekking tot koolstofemissies”, legt Inge De Paepe uit, Sustainable Product Manager bij Delhaize. “SIFAV faciliteert onderzoek op het terrein en levert expertise waarmee we de risicobeoordeling van onze toeleveringsketens kunnen verfijnen en actieplannen kunnen implementeren. We zijn er sterk van overtuigd dat we onze impact aanzienlijk kunnen vergroten door onze krachten te bundelen met gelijkgestemde spelers in de sector.”