De behoefte van bedrijven om inzicht te krijgen in duurzaamheidsrisico’s in de toeleveringsketen is snel toegenomen door de aankomende Europese due diligence wetgeving. Om groente- en fruitbedrijven te helpen bij hun due diligence uitdaging, creëert AgriPlace (het internationale platform voor inzicht in duurzaamheid en veiligheid in de voedingsindustrie) een tool waarmee haar gebruikers eenvoudig 17 sociale, milieu- en overheidsrisico’s in de toeleveringsketen kunnen beoordelen. De tool integreert de risicodatabase en methodologie van SIFAV (Sustainability Initiative Fruit and Vegetables). 

Algemene en op de leveringsketen gebaseerde risicobeoordelingen op basis van locatie, product en volume

De module bestaat uit twee hoofdpijlers – een algemene risicobeoordeling en een risicobeoordeling op maat, gebaseerd op eigen toeleveringsketens. De algemene beoordeling onthult risicoscores voor een land-productcombinatie, bijvoorbeeld een milieurisicoscore voor ‘Bananen uit Costa Rica’. Enkele risicodimensies, zoals waterrisico en ontbossing, worden gespecificeerd op regionaal niveau.

De aangepaste risicobeoordeling rapporteert scores specifiek voor uw eigen toeleveringsketen. De benodigde gebruikersinvoer is een combinatie van product, bronland of regio, en het bijbehorende volume. De beoordelingstool berekent vervolgens automatisch de risicoscores en creëert aangepaste rapporten die kunnen worden geëxporteerd en gedeeld.

Van meerdere bronnen naar één

De module voor de beoordeling van duurzaamheidsrisico’s is gebaseerd op de risicomethodologie en de databank van het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV). De database, die is ontwikkeld door adviesbureau BlueNorth Sustainability, combineert gegevens van externe, betrouwbare gegevensbronnen voor elk van de 17 belangrijkste risicodimensies voor de sector versproducten in één gestandaardiseerde database.

De module ‘beoordeling van duurzaamheidsrisico’s’ is ontwikkeld in samenwerking met SIFAV en zal eind juni worden gelanceerd.