Selecta en Pelican Rouge bundelen hun krachten in het Selecta Coffee Fund. Binnen dit Coffee Fund willen beide partners hun sociale verantwoordelijkheid nemen en zo bijdragen aan een duurzame en verantwoorde koffieketen. Dit project van het Coffee Fund is inmiddels gestart in Burundi. Voor elke kilo Pelican Rouge koffiebonen die wordt verkocht, gaat 10 eurocent naar het Selecta Coffee Fund.

Via het Coffee Fund draagt Selecta op een duurzame manier bij aan het levensonderhoud van de koffieboeren en hun gezinnen. Om dit te realiseren werkt Selecta samen met Supremo, Rainforest Alliance, UN Women en SUCCAM, een lokale koffie-exporteur in de regio Mumirwa in Burundi. Jan Marck Vrijlandt van Selecta Nederland licht toe: “De projecten van het Coffee Fund gaan verder dan de bekende certificeringen, het doel is om de koffieboeren te faciliteren bij het opbouwen van een duurzaam bestaan, een klimaatbestendige koffieteelt en het versterken van de positie van de vrouwen. Samen met onze partners ondersteunen wij de koffieboeren in Burundi daar graag bij.”

Duurzaam bestaan

Koffie is het voornaamste exportproduct van Burundi. De klimatologische omstandigheden zijn gunstig en het land staat bekend om zijn koffie van uitstekende kwaliteit. De koffieboeren staan echter voor grote uitdagingen met een lage productie, oude koffiebomen en schommelende opbrengsten.
Het project in Burundi ondersteunt de koffieboeren bij het opbouwen van een duurzaam bestaan. Een essentiële voorwaarde voor een duurzaam bestaan is een leefbaar inkomen dat ruimte biedt voor het levensonderhoud en investeringen in bijvoorbeeld huisvesting, onderwijs en andere voorzieningen. Sander de Vos van Pelican Rouge Coffee Roasters: “We zetten heel bewust in op samenwerking met de koffieboeren en partners. Samen zetten we ons in voor de verjonging van koffiebomen koffieplanten waardoor de productiviteit stijgt. Maar we kijken ook naar de mogelijkheden voor meer diversiteit op de percelen, zodat de klimaatbestendigheid verbetert en alternatieve inkomstenbronnen beschikbaar komen. Daarnaast wisselen we kennis uit over goede landbouwpraktijken om de productiviteit en dus winstgevendheid van de koffiebomen en andere gewassen te verhogen.”

Empowerment van vrouwen

In Burundi spelen vrouwen een belangrijke rol in de landbouw en de koffieteelt. Tegelijkertijd is het bezit van land, vee en goederen voornamelijk in handen van mannen. Het ontbreekt vrouwen vaak aan beslissingsbevoegdheid, zowel in het huishouden en als in de gemeenschap. Daarom richt het project van het Selecta Coffee Fund zich in samenwerking met de UN Women op het trainen van vrouwen om hun economische en sociale positie te verbeteren en extra bronnen van inkomsten te ontwikkelen.

Duurzaamheidsbeleid

Het Selecta Coffee Fund is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid waarmee Selecta haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan een betere wereld voor iedereen. Het duurzaamheidsbeleid van Selecta kent vier pijlers: respect voor de omgeving, verantwoorde producten, ondersteuning van de gemeenschap en een aangename werkplek. Jan Marck Vrijlandt: ”Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van de manier waarop wij werken. Ons doel is om elke dag te werken met de focus op de toekomstige generaties. Het project in Burundi is een heel mooi concreet voorbeeld waarin we samen het verschil kunnen maken.”