Ruurd Zandstra (Peterson): “Met GSES maken wij onze supply chain transparant”

Peterson is een Nederlands familiebedrijf, vierde generatie en vertegenwoordigd in meer dan 70 landen. De core business van Peterson: logistieke oplossingen ontwikkelen door volumes en capaciteit te combineren en daarmee niet alleen op kosten te besparen maar ook een belangrijke bijdrage te leveren aan het reduceren van emissies.

Peterson heeft zich ten doel gesteld zoveel mogelijk energie, water en grondstoffen te besparen binnen en buiten hun eigen organisatie. Zo heeft Peterson een ISO 50001 gecertificeerd energiemanagementsysteem en een ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem. Met hun sharing concepten houdt men uitstoot beperkt door gezamenlijk gebruik van helikopters en bevoorradingsschepen. Dit verlaagt het totale brandstofverbruik en dus de CO2-uitstoot bij het bevoorraden van offshore locaties.

Peterson heeft een aantal jaar geleden haar krachten gebundeld met verschillende Nederlandse bedrijven met als doel de inkoop van materialen te verduurzamen. Deze bedrijven, waaronder Heerema Marine Contractors, 8020 Procurement en Royal IHC hebben samen BlueScan ontwikkeld, een inkooptool voor de maritieme sector.

De rol van procurement in de maritieme sector verandert voortdurend. Met de toenemende globalisering van het bedrijfsleven is de behoefte ontstaan om verder te kijken dan alleen kostenbesparingen. Het is vooral gericht op duurzaam beleid op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Hier ligt de kracht van BlueScan; het transparant maken van de gehele supply chain.

BlueScan is inmiddels geïntegreerd en onafhankelijk geborgd in het internationaal overkoepelende Global Sustainable Enterprise System (GSES). Diverse bedrijven uit de maritieme & offshore-sector nodigen via dit wereldwijde platform hun toeleveranciers uit hun veiligheids- en duurzaamheidsprestaties transparant te maken. Peterson is begonnen met het grootschalig uitnodigen van de leveranciers voor het GSES-platform, zowel nationaal als internationaal. Met het GSES-platform kan een Scorecard opgesteld worden van zowel de eigen organisatie, als ook de toeleveranciersketen. Een gesprek met Ruurd Zandstra, HSEQ Adviseur Milieu en Energie bij Peterson.

Waarom maakt Peterson de data van haar leveranciers inzichtelijk met het GSES-platform en wat is hiervan de impact op de olie- en gasmaatschappijen?

Peterson heeft meer dan 3000 leveranciers en heeft een bijzondere positie in de maritieme keten, zij zijn van de schakel tussen verschillende havens, en olie- en gasmaatschappijen. Hoe duurzamer en efficiënter Peterson inkoopt, hoe beter de milieu en veiligheidsprestatie van de klant.

Middels het GSES-platform heeft Peterson een eigen procurement dashboard waar haar leveranciers gerangschikt worden op vijf pijlers; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Duurzaam Inkopen, CO2-reductie, Health & Safety en Circulaire Economie. Met dit dashboard is Peterson transparant naar klanten en leveranciers.

Waarom en hoe maken jullie de supply chain transparant?

Peterson vindt het belangrijk om ook in de toekomst bij te dragen aan duurzame samenleving. Een omgeving waar een goede balans is tussen ondernemen en zorg voor mens en milieu. Omdat samenwerking en langetermijnvisie in elk aspect van de organisatie terug te vinden zijn kijken wij naar de volledige keten. We willen dit samen doen met onze partners en leveranciers en maken dit inzichtelijk door ons aan te sluiten bij GSES. Ook onze leveranciers brengen wij duurzaam in kaart door hen uit te nodigen voor het GSES-platform. Prijs is voor veel partijen nog steeds de belangrijkste P uit de marketingmix, maar als we een klant vervolgens confronteren met het feit dat bepaalde ‘goedkope’ producten worden gemaakt met behulp van mogelijke kinderarbeid, dan stellen we de vraag nogmaals. Sustainable procurement wordt langzaamaan steeds breder gedragen, meer en meer bedrijven nemen deze voorwaarden op in de aanbestedingsaanvragen, waarop prijs niet meer de  enige factor  is.

Peterson zet eigenlijk vanuit de core business al in op samenwerking, zie je ook dat ketensamenwerking de verduurzaming versnelt?

Het sharing concept is een van de pijlers van de dienstverlening van Peterson. Dit zorgt niet alleen voor een aanmerkelijke besparing van kosten maar ook voor beperking van emissie en dus beperking van de impact op milieu en samenleving. De ervaring heeft ons geleerd dat dit alleen kan door transparant te handelen. Deze transparantie past men ook toe op duurzaamheid en milieu. Wij zien dat onze partners in de sharing concepten dit van groot belang vinden. Ook zij zijn op zoek naar nieuwe concepten die de verduurzaming verder ontwikkelen. Hierin nemen wij een voortrekkersrol. Afgelopen zomer hebben wij namelijk kleine 500 leveranciers gevraagd te participeren aan het GSES-platform.

Wat voor invloed heeft de inkoper volgens u op de organisatie?

Inkoop heeft een sturende rol in de doelstellingen die wij als organisatie hebben. Doordat wij partners hebben geselecteerd die goed scoren op gebied van duurzaamheid en circulair economy, onderscheiden wij ons. Inkoop heeft daarom een grote invloed op de duurzaamheid van onze organisatie.

Jullie hebben als Peterson natuurlijk contact met de havens. Wat kunnen de havens doen om jullie te helpen de sector transparanter te maken en daarmee een beter imago te bezorgen voor de sector?

Wij zijn continue in contact met verschillende havens. In dat contact benadrukken wij ook de gezamenlijke belangen om transparant en duurzaam te ondernemen. De havens gelegen aan de Waddenzee kennen het belang om hierin samen te werken vanuit de regelgeving rondom de Waddenzee. Wij zijn niet alleen gebruiker van de havens, maar willen deze ook met de havendiensten verder ontwikkelen. Daarvoor is een duurzaam gebruik essentieel om ook op lange termijn gezond te kunnen ondernemen. Hierin spelen onze partners en GSES een cruciale rol. Havens kunnen bijvoorbeeld schepen belonen die CO2-besparend bezig zijn. Op dit moment betalen schepen in veel gevallen haven- en kadegeld, gebaseerd op hun Gross Tonnage. Wanneer zij een bijvoorbeeld korting geven aan schepen die uitstoot verminderen, stimuleren zij haar bezoekers om te investeren in CO2-reducerende middelen.

Share Button