Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC) en Control Union Malaysia ondertekenden in aanwezigheid van de Nederlandse Premier Mark Rutte afgelopen week onder de lead van de Global Sustainable Enterprise System (GSES) een intentieverklaring.

In een belangrijke en gedenkwaardige gelegenheid, bijgewoond door de Nederlandse premier Mark Rutte, hebben de Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC) en Control Union Malaysia een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend tijdens een netwerkdiner georganiseerd door de Nederlandse ambassade. Deze samenwerking, bevestigd door het MOU, markeert een diepgaande intentie om samenwerking en synergie te bevorderen in verschillende vakgebieden van wederzijds belang, met de nadruk op het bevorderen van duurzaamheid en het aanpakken van kritieke milieuvraagstukken.

De partijen hebben de intentie om samen te werken en hun expertise, capaciteit en mogelijkheden te bundelen ter ondersteuning van Maleisië in verschillende belangrijke samenwerkingsgebieden. Deze gebieden omvatten:

  • Greenhouse Gas (GHG) Assessment and Net-Zero Roadmap Development
  • Capacity Building in Sustainability Programs

The Global Sustainable Enterprise System (GSES)

Het Global Sustainable Enterprise System (GSES) is een platform om de duurzaamheidsprestaties van organisaties te beoordelen, te verifiëren en te certificeren. Dit platform zal een cruciale rol spelen in het erkennen en stimuleren van duurzaamheid.

De Nederlandse premier Mark Rutte, die de ondertekening van het MOU bijwoonde, toonde zijn steun en betrokkenheid voor de samenwerking op het gebied van duurzaamheid. Hij benadrukte het belang van internationale samenwerking bij het aanpakken van mondiale klimaatuitdagingen.

De ondertekening van dit MOU markeert een belangrijke stap in de bevordering van de milieuduurzaamheid in Maleisië en onderstreept de toewijding van het land om klimaatverandering aan te pakken en duurzaamheid te bevorderen. Verwacht wordt dat de samenwerking tussen MGTC en Control Union Malaysia verstrekkende gevolgen zal hebben, met het potentieel om positieve verandering te stimuleren in verschillende sectoren van de Maleisische economie.

Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC)

MGTC is een agentschap onder het ministerie van Natural Resources, Environment and Climate Change (NRECC) met als mandaat het versnellen van duurzame groei, het bevorderen van bewustheid van de veranderingen in het klimaat en het promoten van een duurzame  levensstijl.

Geleid door het National Green Technology Policy (NGTP), het National Policy on Climate Change (NCCP), het Green Technology Master Plan 2017-2030(GTMP) en het Twelfth Malaysia Plan, voert MGTC programma’s en initiatieven uit ter ondersteuning van belanghebbenden op alle niveaus.

Tegen 2030 streeft MGTC ernaar om via haar verschillende programma’s en initiatieven 20 miljoen aan groene investeringen te faciliteren, 230.000 groene banen te creëren en Maleisië te helpen haar doel van net-zero GHG-emissies in 2050 te bereiken.

Control Union Maleisië

Control Union, onderdeel van de Royal Peterson Control Union-groep, opgericht in Nederland in 1920, is momenteel actief in meer dan 80 landen.

Foto: Ondertekening van het MOU tussen MGTC en Control Union Maleisië, bijgewoond door Premier Mark Rutte en Y.B. Liew Chin Tong (plaatsvervangend Minister van het MITI). Van links naar rechts: Mark Rutte (Premier van het Koninkrijk der Nederlanden), Supun Nigamuni (Managing Director van Control Union Maleisië), Shamsul Bahar (GCEO van MGTC) en Y.B. Liew Chin Tong (Plaatsvervangend Minister van het MITI)