De inkt van de ene duurzaamheidsmaatregel is nog niet droog of de volgende klimaatwet meldt zich aan onze bedrijfspoorten. De komende decennia moeten we heftig verduurzamen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Met een beetje extra oud papier inzetten of een aantal zonnepanelen op het dak redden we het niet: drastische innovaties zijn nodig om onze CO2-emissies naar (praktisch) nul te brengen en ons steentje bij te dragen aan het leefbaar houden van de planeet. Verduurzamen kan alleen samen.

Papier- en kartonbedrijven hebben een lange geschiedenis als het gaat om gezamenlijk zaken verbeteren. In het VNP-projectbureau werken we bijvoorbeeld samen aan de implementatie van innovaties die bijdragen aan realisatie van de klimaatdoelen. Dan gaat het over uitbreiding van de netcapaciteit, inzet van warmtepompen en de kansen van waterstof. Ingewikkelde materie, maar hoogstnoodzakelijk om op de lange termijn daadwerkelijk flinke duurzaamheidssprongen te maken. Ook onze gezamenlijke inspanningen op het gebied van veilig werken zijn noemenswaardig: papier-, (golf)karton- en verpakkingsbedrijven sloegen de handen ineen om het aantal ongevallen in onze sector flink omlaag te brengen. Met succes.

Waarom doen we niet wat meer samen?

Om écht impact te hebben is samen optrekken essentieel. Waarom doen we dat als drukkerijen, oudpapier-, recycling- en papierbedrijven niet wat meer samen? Ik kan me voorstellen dat maatregelen die leiden tot energiebesparing in een papierfabriek mogelijk ook in een golfkartonbedrijf of drukkerij van waarde kunnen zijn. Indienstneming van elektrische heftrucks: voor tal van bedrijven interessant. Of de inzet van landbouwafval als grondstof voor een kartonproducent: mogelijk best de moeite waard om eens over van gedachte te wisselen met een verpakkingsspecialist.

Samenwerking ultieme vorm van verduurzaming

Het mooie is: de behoefte aan kennisdeling op het vlak van innovaties en verduurzaming bestaat volop. Bij jou. Bij collega’s. Bij vrijwel iedereen. Communicatiestudenten van de Hogeschool Utrecht deden de afgelopen maanden namens Informatiecentrum Papier & Karton onderzoek naar de wenselijkheid van meer informatie-uitwisseling in onze sectoren. De uitkomst liegt er niet om: het merendeel van de door hen bevraagde respondenten geeft aan graag samen op te trekken op bovengenoemde terreinen. Uitspraken als ‘we leven in een snelle samenleving waarin continu van alles verandert; dat kun je als enkel bedrijf onmogelijk in je eentje bijhouden’ en ‘samenwerking is de ultieme vorm van verduurzaming’ illustreren dat de animo groot is.

Fibre Future Festival voor héle keten

We nemen als branchevereniging van papier- en kartonfabrieken graag het initiatief. Op 7 juni organiseren we in Barneveld de derde editie van ons Fibre Future Festival: een hele dag informatie vergaren en kennis delen te midden van hooibalen en foodtrucks. Thema: de energievoorziening van de toekomst. Reinier van den Berg laat zijn licht schijnen op klimaatverandering en de noodzaak tot het nemen van maatregelen. Technologische innovaties in energiedragers en opslag, zoals batterijen en waterstof, staan op het programma, evenals samenwerking en systeeminnovatie: denk aan energyhubs en slimme software. Los van een sterk inhoudelijk programma belooft het een dag te worden vol waardevolle ontmoetingen in een informeel jasje. Hopelijk is het de start van een vruchtbare samenwerking tussen vele partijen in de papier- en kartonwereld. Je bent van harte welkom!
Aanmelden voor het VNP Fibre Future Festival kan op www.vnp.nl/fibre-future-festival.

Rutger van Dijk, communicatieadviseur bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP).