Je wordt ermee doodgegooid in de media: duurzaamheid. Het lijkt wel alsof het woord overal te pas en te onpas wordt gebruikt. Bedrijven pronken met hun duurzame doelstellingen en tonen aan dat ze goed bezig zijn door hun CO2-uitstoot te verminderen. Ik kan me bij dit soort verhalen niet aan de indruk onttrekken dat het die bedrijven vooral gaat om marketing, een goede sier maken, en veel minder om daadwerkelijk maatschappelijk verantwoordelijkheid ondernemen. Want is de CO2-uitstoot verminderen voldoende om te spreken van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Het antwoord is een duidelijke nee.

Belang van duurzaam ondernemen

Duurzaamheid gaat veel verder dan alleen die CO2-uitstoot waar iedereen zo hard op gaat. Het gaat om een breed scala aan maatregelen die bijdragen aan een duurzame toekomst voor onze planeet en onze maatschappij als geheel. Het gaat bijvoorbeeld om het minimaliseren van afval en het gebruik van duurzame materialen, het ondersteunen van eerlijke handel, het beschermen van privacy, en specifiek in onze sector: bijdragen aan de bestrijding van internetmisbruik. Dit zijn stuk voor stuk cruciale elementen van duurzaam ondernemen en we moeten ons er allemaal bewust van zijn dat ze belangrijk zijn.

Concrete stappen in het hier en nu

Helaas hebben veel bedrijven de neiging om alleen te focussen op CO2-uitstoot en vergeten daarbij andere belangrijke aspecten van duurzaamheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat verder dan ambitieuze plannen maken voor de toekomst. Het gaat om het nemen van concrete stappen in het hier en nu. Bedrijven moeten zich bewust zijn van hun impact op het milieu en de samenleving, en moeten daar hun verantwoordelijkheid in nemen.

Bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen spelen de overheid en media een belangrijke rol. Het is tijd dat zij bedrijven die daadwerkelijk actie ondernemen en zich inzetten voor duurzaamheid meer gaan belonen dan bedrijven die alleen maar mooie plannen hebben. Want jaar na jaar kunnen zeggen dat je weer zoveel procent CO2-reductie hebt gerealiseerd, of beter nog, ieder jaar zeggen dat van plán bent om volgend jaar zo veel reductie te realiseren, levert bedrijven veel meer positieve aandacht op dan door te zeggen “We gebruiken al ruim tien jaar in Nederland opgewekte groene energie”. Ik ben het zat om jaar na jaar te horen dat bedrijven plannen hebben om te verduurzamen zonder dat daar daadwerkelijke actie op volgt. Het wordt tijd dat we bedrijven gaan aanmoedigen die écht voorop lopen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en hun verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen klimaatverandering.

Verantwoordelijkheid nemen

Bij BIT gaan we die strijd aan. Al sinds onze oprichting zetten we ons in voor duurzaamheid, zonder er al te veel ruchtbaarheid aan te geven. We hebben geen mooie plannen opgesteld die op papier indrukwekkend lijken, maar in werkelijkheid weinig voorstellen. In plaats daarvan hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en maatregelen getroffen om onze uitstoot te verminderen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We gebruiken al tien jaar opgewekte groene energie in Nederland en hebben tal van andere energiebesparende maatregelen genomen; zo rijdt ons personeel grotendeels in elektrische auto’s, wat ook weer scheelt in CO2, NOx en fijnstof.

Daar stoppen we niet, want zoals gezegd komt er meer bij MVO kijken dan alleen een beetje energie besparen en groene stroom inkopen. Zo volgen we onze bezoekers op onze website niet met cookies om ze vervolgens te bestoken met advertenties – we sturen dus ook niks door naar Google in ruil voor ‘gratis’ statistieken. We ondersteunen initiatieven op het gebied van privacy, Fair Trade, onderwijs, en dragen bij aan de bestrijding van misbruik op het internet.

Veel – zo niet de meeste – van deze dingen kan iedereen die dat wil morgen geregeld hebben. Toch lijken zowel de media als de overheid (met bijvoorbeeld de inmiddels afgelopen MJA) eerder uitstelgedrag te belonen dan bedrijven die daadwerkelijk actie ondernemen. Beter zou het zijn om samen te werken richting een cultuur van duurzaamheid, waarin bedrijven elkaar aanmoedigen en inspireren om bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Duurzaamheid als slimme zakelijke keuze

Bij BIT geloven we dat duurzaamheid niet alleen belangrijk is voor de toekomst van onze planeet, maar ook voor ons eigen financiële welzijn op de lange termijn. We zijn er namelijk van overtuigd dat duurzaamheid niet alleen een morele verplichting is, maar ook een slimme zakelijke keuze. Daarom streven we er voortdurend naar om onze processen en procedures te verbeteren en te verduurzamen, en staan we altijd open voor goede ideeën. Als we iets bedenken dat zuiniger kan, dan doen we dat gewoon. Hoewel we nog niet perfect zijn, zijn we vastbesloten om onze inspanningen voort te zetten en een positieve impact te maken op de wereld om ons heen.

Stop met belonen van uitstelgedrag

Het wordt hoog tijd dat de media en overheid stoppen met het belonen van uitstelgedrag en mooie plannen op papier. We moeten bedrijven aanmoedigen en inspireren om bij te dragen aan een duurzame toekomst. We moeten een cultuur van duurzaamheid creëren waarin bedrijven elkaar aanmoedigen en uitdagen om te blijven innoveren en verduurzamen. We moeten afstappen van alleen maar praten over plannen en in plaats daarvan de daad bij het woord voegen. Laten we samenwerken richting een duurzame toekomst waarin we allemaal ons steentje bijdragen en ons inzetten voor een betere wereld voor ons allemaal.

Alex Bik, CTO bij BIT (Internet Technology / Datacenters)