Royal Swinkels Family Brewers heeft in 2021 een solide omzetstijging geboekt, ondanks de uitdagingen door de coronacrisis, beschikbaarheid van grondstoffen en materialen en stijgende inflatie. Ook een gewapend conflict in Ethiopië was onderdeel van de realiteit. Het familiebedrijf kon met het oog op de lange termijn de blik vooruit houden en blijven innoveren. Door volumeherstel en kostenbesparende maatregelen is er een positief resultaat geboekt. De circulariteitsscore van het familiebedrijf is in 2021 geëindigd op 56%, een stijging van 4 procent punt ten opzichte van 2020, waarmee de doelstelling voor dit jaar is behaald.

Peer Swinkels, ceo van Royal Swinkels Family Brewers: “In tegenstelling tot 2020 hadden we in 2021 het hele jaar door te maken met horeca lockdowns, met name in Europa. Een aantal kernmarkten in ons bedrijf met veel horeca omzet, waaronder Nederland, werd wederom hard geraakt. In onze supply chain ontstonden leveringsproblemen door tekorten aan materialen en te weinig beschikbaarheid van containertransport. Dit had impact op onze productie en zorgde voor verdere onzekerheid. Door koers te houden en keuzes te maken, hebben we ons ondanks deze uitdagingen goed door de crisis heen weten te navigeren. Ons resultaat over 2021 is bemoedigend en geeft aan dat ons bedrijf een zeer solide basis heeft kunnen creëren voor toekomstige groei. Ik ben dan ook bijzonder trots op onze mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. De flexibiliteit en enorme inzet van al onze collega’s heeft gezorgd dat onze activiteiten vlekkeloos bleven verlopen. In 2021 scherpten we onze strategie aan, troffen we kostenmaatregelen die succesvol bleken en hielden we onze blik vooruit. Echter, de huidige onrust in de wereld geeft opnieuw onzekerheid. We bieden hulp aan de slachtoffers en hopen dat er snel vrede komt in Oekraïne.”

De eerste emissievrije mouterij ter wereld

De divisie Holland Malt liet net zoals in 2020 positieve resultaten zien. De mouterijen produceerden grotere volumes, ondanks de druk op de biermarkt, waarmee de huidige capaciteit volledig is benut. Holland Malt is uitstekend gepositioneerd in de moutindustrie, met een strategische ligging voor export- en invoerstromen en een aantrekkelijke schaalgrootte om kostenefficiënt te kunnen produceren. Op het gebied van duurzaamheid is het moutbedrijf begonnen aan de ontwikkeling van de eerste emissievrije mouterij in Eemshaven, waarmee het in de industrie vooroploopt op het gebied van duurzaamheid. Een enorm grote stap binnen de energietransitie.

Circulariteit

Swinkels Family Brewers bleef doorbouwen aan de ambitie om volledig circulair te ondernemen. Het doel is om in 2025 75% circulair te ondernemen. Hiervoor is een speciale index ontwikkeld onder de naam Swinkels Circularity Index, met drie grote aandachtsgebieden: circulair inkopen, circulair produceren en hoogwaardig hergebruik van reststromen. Deze index heeft een assurance van de accountant en elk jaar rapporteert het bedrijf zeer uitgebreid over alle initiatieven op het gebied van circulariteit in het jaarverslag. Met grote trots ontving Royal Swinkels Family Brewers in 2021 de FD Henri Sijthoff prijs voor beste jaarverslag in de categorie particuliere bedrijven. De circulariteitsscore van het familiebedrijf is in 2021 geëindigd op 56%, een stijging van 4 procent punt ten opzichte van 2020, waarmee de doelstelling voor dit jaar is behaald. Dit werd bereikt door onder andere gebruik van dunnere verpakkingen, duurzamere bouwmaterialen en het circulair afvoeren van reststromen.

Stappen om de doelstelling voor 2025 te halen zijn deels gezet, waarbij de verduurzaming van de mouterij in de Eemshaven een belangrijke rol speelt. Daarnaast wordt gekeken naar verbeteringen op het gebied van hergebruik van water, verbetering van de energiehuishouding, inkoop van duurzame agrarische grondstoffen en toewerken naar 100% circulaire verpakkingen.

Lees het Jaarverslag 2021

Foto: Thijs Thijssen, Robbert Uyleman en Ruben Korthuis bij Uiltje Brewing Company