HP heeft onlangs haar haar 21e jaarlijkse Sustainable Impact rapport gepubliceerd. Daarmee is HP al tientallen jaren transparant over de duurzaamheidsdoelstellingen en geeft het jaarlijks openheid over de bereikte resultaten om de activiteiten verder te verscherpen en uit te breiden. Voorbeelden zijn de gemaakte vorderingen op het gebied van circulariteit van producten en verpakkingen, het herstel en behoud van bossen en intensieve reis richting een net-zero qua broeikasgassen in 2040. HP streeft naar een CO₂-vrije, volledig regeneratieve economie, waarin HP het meest duurzame portfolio van producten en oplossingen in de sector ontwikkelt.

Rob Idink, Managing Director bij HP Nederland: “Duurzaam ondernemen is niet een kwestie van korte termijn activiteiten of inspelen op wat actueel is. Het gaat om een plan, een lange adem en de overtuiging dat de investeringen die je doet en de keuzes die je maakt uiteindelijk ten goede komen aan zowel de wereld, je organisatie en klanten. Bij HP beperkt zich dat niet tot de producten, maar zetten we ons ook in voor mensenrechten, diversiteit en inclusiviteit en digitale gelijkheid.”

Aanpak van de klimaatcrisis: geboekte resultaten

  • Op weg naar net zero: HP’s CO₂ voetafdruk is met 9% verminderd ten opzichte van 2019, en de inspanningen worden versneld om de uitstoot van broeikasgassen in de waardeketen van HP tegen 2030 met 50% te verminderen en tegen 2040 net zero broeikasgassen te bereiken. Deze vermindering is opmerkelijk omdat de netto-inkomsten in dezelfde periode van 2019 tot 2021 met 8% zijn gestegen. Belangrijke factoren in 2021 zijn de toegenomen energie-efficiëntie van HP’s producten en de door COVID-19 veroorzaakte verschuiving naar de producten in de portefeuille die doorgaans lichter en energiezuiniger zijn dan andere, zoals notebooks en inkjet printers.
  • Circulariteit van producten en verpakkingen: HP beloofde tegen 2030 75% circulariteit voor producten en verpakkingen te bereiken, wat betekent dat 75% van HP’s totale jaarlijkse product- en verpakkingsinhoud, in gewicht, afkomstig zal zijn van gerecyclede en hernieuwbare materialen en hergebruikte producten en onderdelen. HP bereikte 39% circulariteit in gewicht in 2021. Sinds 2017 heeft HP wereldwijd meer dan nieuwe producten op de markt gebracht die plastic bevatten dat in zee dreigde te belanden1. HP heeft ook toegezegd om 75% van de plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik te elimineren tegen 2025. Dat is sinds 2018 met 44% verminderd.
  • Bosherstel en -behoud: Sinds 2020 zijn papier van het HP-merk en op papier gebaseerde verpakkingen voor thuis- en kantoorprinters en supplies, pc’s en beeldschermen afkomstig van gerecyclede of gecertificeerde bronnen. HP heeft ook toegezegd om tegen 2030 ontbossing tegen te gaan voor niet-HP-papier dat in hun producten en printdiensten wordt gebruikt. Een van HP’s strategieën is een uitgebreid samenwerkingsverband met het Wereld Natuur Fonds om de potentiële impact op bossen van printen met HP-printers aan te pakken. In 2021 heeft HP 23% van haar totale vezelvoetafdruk voor papier dat in haar producten en printdiensten wordt gebruikt, aangepakt2.

Rob: “Ik zou elke organisatie willen oproepen om in alle geledingen te kijken wat er aan duurzaamheid te winnen valt. Dat gebeurt ook steeds vaker. Consumenten en inkopers willen producten kopen bij duurzame bedrijven en overheden nemen duurzaamheid steeds vaker mee als belangrijk selectiecriterium. En dan gaat duurzaamheid hand en hand met een gezonde bedrijfsvoering. HP heeft het afgelopen jaar (2021) 3,5 miljard dollar aan nieuwe omzet behaald die direct kan worden gekoppeld aan ons duurzaamheidsbeleid.”